Operatori i Sistemit te Transmetimit

Operatori i Sistemit të Transmetimit - OST

Media

Të Tjera

OST Shoqëri publike

<b>Partneritet</b> i Besueshëm

Partneritet i Besueshëm

<b>Transparencë</b> dhe informim

Transparencë dhe informim

<b>Modernizim</b> i vazhdueshëm

Modernizim i vazhdueshëm

<b>Ndërprerje</b> minimale

Ndërprerje minimale

video
3355

Km linja transmetimi

15

Nënstacione elektrike

6

Linja interkonjeksioni

9850

MWh energji e transmetuar