Publikime

Të Tjera

OST Shoqëri publike

<b>Partneritet</b> i besueshëm

Partneritet i besueshëm

Me parneret tane kombetare dhe nderkombetare.

<b>Transparencë</b> dhe informim

Transparencë dhe informim

Nepermjet publikimeve perjodike te institucionit.

<b>Modernizim</b> i vazhdueshëm

Modernizim i vazhdueshëm

Duke aplikuar teknologjinë më të fundit.

<b>Ndërprerje</b> minimale

Ndërprerje minimale

Ne menyre qe energjia mos t’ju mungoje.

3355

Km linja transmetimi

15

Nënstacione elektrike

6

Linja interkonjeksioni

9850

MWh energji e transmetuar