Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim për konsumatorët Kukës - OST
July 8, 2020 Fabiano Shehu

Njoftim për konsumatorët Kukës

Për remont të planifikuar të Linjave e Zbarrave 110kV, nga datat 07-10 Korrik 2020

  • OST sh.a. njofton se nga datën 07 Korrik 2020 ora 06:00 deri në orën 06:05 do të stakohen Celësat 110 kV të Linjës Lapaj – Kukës në N/Stacionin Kukës, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike N/Stacionet Kalimash, Kalimash Tunel, Krume, Kukes Rexhepaj, si dhe HEC-et: Bele, Pobreg, Cernaleve, Leproj Shemri si edhe disa zona:

 

në Rrethin Kukës: Borje, Novoseje, Shishtavec, Topojan, Lojme, Turaj, Oreshke, Borje Kollovoz, Zapod, Shtreze, Breki, Ramhas, Fabrika Kalimash Kalimash, Babqorr, Kryemadh, AMC Kalimash, Mamez, Myc mamez, Kolsh, Surroj, Çinamake, Aliaj, Suke, Shemri, Dobrush, Zahrisht, Pla, Nikoliq, St/Pompa Pla Krume, Vllahen, Nikoliq, Ujesjellesi Krume, Fshatrat:Bardhej, Helshan, Kostur, Perollaj, Ukperaj, Fshatrat e Tropojes: Kam, Zogaj, Kepenek, Xhuxhe, Antena RTSH, Qarr, Golaj, Qarrë, Letaj, Zgjeçetj, Pla, Brat, Dobrune, Dog, Qafe Prush, Cahan, Kishaj, Mujaj, Pogaj, ant AMC, Ant PLUS, St/P Ujsjeles Cahan, Fajze, Brenoge, Vranisht, Sefoll, Metaliaj, Myc-has, Tregtan, Liqe Kuq St/P Uj Branogdhe Tobel, Bashkia Krum (Lagjet:Nr 1,2,zona Industriale, lagjia informale(kodra Madhe) Peke, Gajrep, Pla, Krume, Spitali, Firma Elmir, Dukagjin, Petkaj, Cam, Shtane, Shikaj.

 

  • OST sh.a. njofton se nga datën 07 Korrik 2020 ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohen Zbarrat 110 kV në N/Stacionin Kalimash, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike N/Stacionet Kalimash, Kalimash Tunel, Krume, si dhe HEC-et: Leproj, Shemri, Thanza, Lajthiza, Fabrika pasurimit. si edhe disa zona:

 

në Rrethin Kukës: Fabrike Private Kromit, Telekom Mobile, Fabrika e pasurimit, Bogjishe, Sektori I Vjeter, Euro Krom Sh.p.k, Eagle, AMC, Kalimash, Kolsh, Demali, Mamez, Tode, Myc-Mamez, Spahie, Breqan, Qinamake, Suke, Leshniqe, Fushe Are, Alivate, Aliaj, Krapit, Puke, Perroi I Andrres, Kryemadh, Sarac, Shtane, Kimet, Simon, Dugagjin, Supec, Shikaj, Petkaj, Dobrush, Shemri, Leproj, Picar, Mgull, Vrish, Sezem, Cam, Piste, Gdheshte, Tuneli Kalimash, Vllaznimi Deda Import, Vodafon Albania Shpk(fid3), Zahrisht, Ish N.B Krume, Caushi, Puke, Peca, Nikoliq, Miniera Nikolic, Vlahen, Nikolic, Kraja Vlahen, Lagj Sokol, Karakush, Gradice, Durak, Muhader, Caush, Ngjeq, Firma Elmir, Spitali, fatmir Peka, Ujesjelles has, Demgagjaj, Ish N.Grumbull Krume, Peka, Gec, Qytet, Shpi Kulture, Shpi Oficerave, Z.Industriale, Gajrep, Gece Sheta, Kodra e Madhe, Muneka, Lagj Rade Pla, Pusi I Minieres, St pompa, gj.Cahani, Zek. Laci, Qarr 2, Ant RtV Qaf-Prush, St. Pompave Dobrune, St.Pompa Letaj, Ant. AMC, Brat, Dobrune, Eagle, Fab Pasurimit Bakrit, Golaj Qender, Golaj 2, Ish Min Golaj, Lagj Daut, Letaj 2, Letaj Dogane (Qafe Prush), letaj, Peraj, Bardhosh, lagj Malaj, Perollaj 2, Ukperaj 2, ish Min Kromit, Pla I Pates, Qarr  Qender, Rexhaj 1, Rexha 2, St Pompa Rosman , Vllazeria SH.P.K, Zgjeq, Vodafone, Cahan, Kishaj, Mujaj, Pogaj, St pomp Ujesjelles, A. Shatri (karburant), AMC, Qaf barak, Eagle, Branoge, Fajza, (lagj Dajc), Bregu Vranisht, Ferizoll, Liqe Kuq, Metaliaj, Myc-Has, Sefoll, St pom Branoge, St pompa Harhull, St pom Cenali, Tobel, Tregtan, Vranisht, Mac, Perollaj, Helshan, Kosturr, Lagj Naboll, Has Kam, Leniq, Kepenek, Lajthize, Mjeker Bardhe, Zogaj, Hagjibeg, Xhediaj, Xhuxh, Zogaj, Mahalla e Eperme.

 

  • OST sh.a. njofton se nga datën 08 Korrik 2020 ora 06:00 deri në orën 06:05 do të stakohet Celësi 110 kV në N/Stacionin Fush Arrëz, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike N/Stacionet Kalimash, Kalimash Tunel, Krume, si dhe HEC-et: Leproj, Shemri, Thanza, Lajthiza, Fabrika pasurimit si edhe disa zona:

 

në Rrethin Kukës: Fabrike Private Kromit, Telekom Mobile, Fabrika e pasurimit, Bogjishe, Sektori I Vjeter, Euro Krom Sh.p.k, Eagle, AMC, Kalimash, Kolsh, Demali, Mamez, Tode, Myc-Mamez, Spahie, Breqan, Qinamake, Suke, Leshniqe, Fushe Are, Alivate, Aliaj, Krapit, Puke, Perroi I Andrres, Kryemadh, Sarac, Shtane, Kimet, Simon, Dugagjin, Supec, Shikaj, Petkaj, Dobrush, Shemri, Leproj, Picar, Mgull, Vrish, Sezem, Cam, Piste, Gdheshte, Tuneli Kalimash, Vllaznimi Deda Import, Vodafon Albania Shpk(fid3), Zahrisht, Ish N.B Krume, Caushi, Puke, Peca, Nikoliq, Miniera Nikolic, Vlahen, Nikolic, Kraja Vlahen, Lagj Sokol, Karakush, Gradice, Durak, Muhader, Caush, Ngjeq, Firma Elmir, Spitali, fatmir Peka, Ujesjelles has, Demgagjaj, Ish N.Grumbull Krume, Peka, Gec, Qytet, Shpi Kulture, Shpi Oficerave, Z.Industriale, Gajrep, Gece Sheta, Kodra e Madhe, Muneka, Lagj Rade Pla, Pusi I Minieres, St pompa, gj.Cahani, Zek. Laci,Qarr 2, Ant RtV Qaf-Prush, St. Pompave Dobrune, St.Pompa Letaj, Ant. AMC, Brat, Dobrune, Eagle, Fab Pasurimit Bakrit, Golaj Qender, Golaj 2, Ish Min Golaj, Lagj Daut, Letaj 2, Letaj Dogane (Qafe Prush), letaj, Peraj, Bardhosh, lagj Malaj, Perollaj 2, Ukperaj 2, ish Min Kromit,  Pla I Pates, Qarr  Qender, Rexhaj 1, Rexha 2, St Pompa Rosman , Vllazeria SH.P.K, Zgjeq, Vodafone, Cahan, Kishaj, Mujaj, Pogaj, St pomp Ujesjelles, A. Shatri (karburant), AMC, Qaf barak, Eagle, Branoge, Fajza, (lagj Dajc), Bregu Vranisht, Ferizoll, Liqe Kuq, Metaliaj, Myc-Has, Sefoll, St pom Branoge, St pompa Harhull, St pom Cenali, Tobel, Tregtan, Vranisht, Mac, Perollaj, Helshan, Kosturr, Lagj Naboll, Has Kam, Leniq, Kepenek, Lajthize, Mjeker Bardhe, Zogaj, Hagjibeg, Xhediaj, Xhuxh, Zogaj, Mahalla e Eperme.

 

  • OST sh.a. njofton se nga datën 09 Korrik 2020 ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet Trakti 110 kV në N/Stacionin Kalimash dhe stakim të Linjës 110kV Kalimash – Kalimash Tunel, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike N/Stacioni Tunel Kalimash si edhe disa zona:

 

në Rrethin Kukës: Tuneli Kalimash, Vllaznimi Deda Import, Vodafon Albania Shpk(fid3),

 

  • OST sh.a. njofton se nga datën 10 Korrik 2020 ora 08:00 deri në orën 16:00 do të stakohet Zbarrat 110 kV në N/Stacionin Kukës, të Linjës 110kV Hec – i Bele – Kukës Rexhëpaj, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike N/Stacioni Kukës Rexhepaj,  HEC-et: Bele, Pobreg, Cernaleve si edhe disa zona:

 

në Rrethin Kukës: Aeroporti Kukes, Lagjet: 3, 4, 1, 5, 6 dhe lagja e Re Kukes, Bozhe, Koderlume, Tregu ushqimor, Gjinaj, Pus ithate, Fejzuk, Censul, Domaj, Spitali, Komisariati Policise, Materrnitet, Zjarrfikesja, Konvikti, Radio, Bashkia, Breglume, Pobreg, Gjegjan, Bardhoc, Morine, Dogana Morine, Shtiqen, Krenxe, Nange, Bushat, Bele, Breki, Topojan, Gjaferaj, Cernaleve, Kollovoz, Lojme, Nimce, Tejnimqe, Novosej, Stane Novosej, Orgjost, Oreshke, Orcikel, Shishtavec, Borje, Turaj dhe Zapod, Kroi I Bardhe, Imqallar, Toroqic, Shtreze,  Grudallar, Nj. bashkiake Bicaj + Ujmisht / Kukes, Ujesjelles, D. R. Kufirit Kukes, Gostil, Lagj Muje, SHIK-u, Z. Industriale, Ram-Has, Drinas.

 

 

 

Ju Falenderojmë për mirëkuptimin !