Ftesë për Ofertë-Projekti “Rimëkëmbja e Energjisë” Komponenti 3.

Operatori i Sistemit të Transmetimit njofton se me daten 24/06/2019 nga ora 05:00’ deri ne oren 05:30’ do të stakohet Linja 110kV, L110-20/2 Komsi Burrel – Hec Cerrunje (Klos)
June 23, 2019
Mbi stakimin e Zbarrave 110kV në N/Stacionin Përrenjas, për fillimin e punimeve të Rehabilitimit të anës 110kV, në datë 05 Korrik 2019 nga ora 05:00 deri në orën 12:00
July 2, 2019

Ftesë për Ofertë-Projekti “Rimëkëmbja e Energjisë” Komponenti 3

 

Në vijim të procedurave të Tenderit të Hapur Ndërkombëtar të paketës së prokurimit Nr.: PRP-S&I-ICB-10 me objekt “Projektimi, Furnizimi dhe Instalimi i Zgjerimit të SCADA/EMS ekzistuese në OST sh.a. për N/st. 110 kV” pjesë e këtij projekti të Rimëkëmbjes së Sektorit të Energjisë Elektrike, Komponenti 3-të i financuar nga IBRD, kërkojmë publikimin e Ftesës për Ofertë në portalin elektonik OST sh.a. duke filluar nga data 24 Qershor.

 

Më poshtë ftesa e plotë:

 Ftesë për Ofertë-Projekti “Rimëkëmbja e Energjisë” Komponenti 3

 

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube