OST-030215

Market Operator - News

Albanian Transmission System Operator announces the auction of Monthly Capacities Allocation of Interconnections for November  2014 :

pdfAuction Announcement December 2014

Notifications and Results

Rrjeti i Transmetimit

Sistemi i transmetimit të energjise elektike përfaqeson bashkësine e linjave elektrike, nënstacioneve dhe instalimeve të tjera (mjeteve kompensuese, etj), me tension nga 110 kV deri ne 400 kV, që shërbejnë për transmetimin e energjisë elektrike dhe interkoneksionin ndërkombetar

Më shumë ... 

Our Partners

 
 

Connect with us

Address / Contact

Address :
Bulevardi. Bajram Curri
 
Rruga Viktor Eftimi
Tirana, Albania
Tirana 1023 Albania

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +355 4 2225581

Fax: +355 4 2225581

Website: www.ost.al