Operatori i Sistemit te Transmetimit

Themelohet Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike - ALPEX - OST
October 7, 2020 Fabiano Shehu

Themelohet Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike – ALPEX

Themelohet Bursa Shqiptare e Energjisë Elektrike – ALPEX