Stakohet dhe tokëzohet linja L110-20/2 Komsi Burrel – Bulqizë.

Njoftim për shtyp

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a ju informon se më datat 09-10/09/2017 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 stakohet dhe tokëzohet linja L110-20/2 Komsi Burrel – Bulqizë. Si rezultat i këtij stakimi, gjatë kësaj periudhe kohe zonat qëmbeten pa energji elektrike janë:

në rrethin Mat/ Fshatrat: Suç, Posum, pjeserisht Baterr e Vogel, Suç, Posum, Pjeserisht Baterr e Vogel, Zenisht, Sukbull, Berxalle, dhe Lagje Kolaj, Ceruje, Kujtim, Patin, Shahinaj dhe Minjeren Privat, Gurre e Madhe, Gurre e Vogel, Dom, Mishter, Rrip, Zalle Rripe, Mali I Leze, Impianti Klos, Karburanti Suç, Klos, Guri I Bardhe, Xiberr Hane, Xiberr Murrize, Shkalle(Kom. Xiberr ), Shulbaterr, Suçe, Kurdari, Suç, Kurqelaj, Skenderaj, Shulla, Mastresh, Qafe Dardhe, Gurqele, Lis, Gjalish, Vinjoll, Mallunxe, Shoshaj, Shoshaj Siperm, Komija e Tullave, Kukaj.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj,
OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube