Operatori i Sistemit te Transmetimit

Rikonstruksioni i Nënstacionit 110 /35/6 kV të Rubikut - OST
December 30, 2020 elio cena

Rikonstruksioni i Nënstacionit 110 /35/6 kV të Rubikut

Një tjetër punë e përfunduar me sukses.

Nënstacioni elektrik i Rubikut iu nënshtrua një rehabilitimi të plotë duke bërë të mundur rritjen e cilësisë së furnzimit me energji elektrike për banorët të cilët furnizohen përmes tij.

Ky nënstacion është ndërtuar në vitet 1960 dhe prej afro 60 vitesh nuk ishte vënë dorë në rehabilitimin e tij .

Punimet e kryera për rikonstruksionin e nënstacionit konsistuan në : 1.      Ndërtimin e traktit të ri 110 kV për linjën L.110-23 Rubik – Reps2.      Ndërtimin e traktit të ri 110 kV për linjën L.110-1 Rubik – Ulëz3.      Ndërtimi i traktit të thikës seksionuese 110 kV4.      Furnizim/Vendosje e dy seksioneve 110 kV5.      Furnizimi/vendosje i paisjeve për sistemin e kontroll monitorimit6.      Furnizim vendosje e paisjeve për sistemin e telekomunikacionit

  1. Rikonstruksioni i Sistemit të rrymës operative
  2. Rikonstruksioni i impiantit të ndricimit në rast emergjence
  3. Rikonstruksioni i Sistemit të tokezimit për sipërfaqen e impiantit 110 kV
  4. Rikonstruksioni i impiantit të rrymës alternative (ndricimi dhe forca motorike)
  5. Furnizim/Vendosje e kondicionerëve për sallen e komandës
  6. Punimet civile

Nëpërmjet këtij nënstacioni nga ana 35 kV furnizohet nënstacioni 35/6 kV i qytetit të Rrëshenit si dhe nga ana 6 kV furnizohen afërsisht 2000 abonentë familjare nëpërmjet fiderave dalës të OSHEE si dhe shumë subjekte të tjera private që operojnë në zonë.

Shtimi i kapaciteteve të transmetimit  i përgjigjet gjithashtu edhe zhvillimit turistik të zonës së Mirditës.