Punonjësit e OST dhurojnë gjak për fëmijët talasemik.

Projekte në implementim
March 23, 2018
Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të linjave në rajonin Laҫ datë 23/05/2018 nga ora 08:00 deri më 16:00
May 21, 2018

Punonjësit e OST dhurojnë gjak për fëmijët talasemik.

Punonjësit e OST iu bashkuan sot fushatës për dhurimin e gjakut në ndihmë të fëmijëve talasemikë.

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube