Punonjësit e OST dhurojnë gjak për fëmijët talasemik.

Projekte në implementim
March 23, 2018
OST nënshkruan marrëveshje me konsulentin gjerman “Fichtner GmbH & Co. KG
May 6, 2018

Punonjësit e OST dhurojnë gjak për fëmijët talasemik.

Punonjësit e OST iu bashkuan sot fushatës për dhurimin e gjakut në ndihmë të fëmijëve talasemikë.

 

 

Albanian