Çmimi i imbalancave deri në vitin 2017
May 29, 2018
Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara, Linja Ulëz – Shkopet – Rubik, më 05/06/2018 ora 08:00 deri më 16:00
June 4, 2018

   

   Aplikim për punësim

 

Operatori i Sistemeve të Transmetimit ju informon se mund të aplikoni për punë pranë OST sh.a duke dërguar aplikimin në adresën e

e-mail info@ost.al ose në adresën postare:

 

Autostrada Tirane – Durres, Km 9
Yzberisht, Kashar,
Tirane, Albania

 

Kriteret e punësimit të miratuara në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës – OST sh.a Nr.77, datë 23.7.2019 “Për miratimin e Strukturës Organizative të OST sh.a”mund ti gjeni  këtu↵.

 

 

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube