Çmimi i imbalancave deri në vitin 2017
May 29, 2018
Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara, Linja Ulëz – Shkopet – Rubik, më 05/06/2018 ora 08:00 deri më 16:00
June 4, 2018

Njoftim aplikim për punësim

 

Të interesuarit per tu punesuar ne OST sh.a. mund te dergojne aplikimin per pune drejt adreses email:

info@ost.al

 

ose në adresën postare:

Autostrada Tiranë-Durrës, Km 9,Yrshek, Kashar, Tiranë

OST sh.a

 

Kriteret e punësimit të miratuara në bazë te vendimit të këshillit mbikqyrës-OST sh.a nr 31 date 11/10/2017  mund ti gjeni

këtu

 

 

Albanian