Nënshkruhet Memorandumi i Mirëkuptimit për zhvillimin e tregut të energjisë elektrike midis OST, ESO, MEPSO

Nënshkruhet në Sofje të Bullgarisë Memorandumi i Mirëkuptimit për zhvillimin e tregut të energjisë elektrike midis Operatorit të Sistemit të…