Publikime

[section_tc padding=’margin-top:0px;margin-bottom:0px;border-top:0px;border-bottom:0px;padding-top:0px;padding-right:40px;padding-bottom:0px;padding-left:40px;’][column_tc span=’12’][h_tc type=’1′]

PUBLIKIME

[/h_tc][service_box_tc type=’round_text_aside_middle’ link=’https://www.ost.al/wp-content/uploads/2018/03/Kriteret-e-Punesimit-OST.pdf’ target=’_self’ box_border_width=’1′ box_border_radius=’5′ icon=’whhg-0′ icon_color=’#be1616′ gradient_direction=’to top’ icon_border=’1′ icon_border_color=’rgb(197, 11, 11)’ border_width=’4′]

MIRATOHEN KRITERET E PUNËSIMIT NË BAZË TË VENDIMIT TË KËSHILLIT MBIKQYRËS I OST SH.A. NR 31 DATË 11/10/2017

[/service_box_tc][service_box_tc type=’round_text_aside_middle’ link=’https://www.ost.al/old/sq/energy-community-marreveshja-lta-midis-ost-sh-a-dhe-entso-e-risia-me-e-fundit-ne-sistemin-elektroenergjetik-shqiptar/’ target=’_self’ box_border_width=’1′ box_border_radius=’5′ icon=’whhg-1′ icon_color=’#be1616′ gradient_direction=’to top’ icon_border=’1′ icon_border_color=’rgb(197, 11, 11)’ border_width=’4′]

Energy Community – Opinion 1/17 mbi Certifikimin e OST sh.a. sipas Directives 2009/72/EC – Albania

[/service_box_tc][service_box_tc type=’round_text_aside_middle’ link=’https://www.ost.al/old/index.php/sq/energy-community-marreveshja-lta-midis-ost-sh-a-dhe-entso-e-risia-me-e-fundit-ne-sistemin-elektroenergjetik-shqiptar/’ target=’_self’ box_border_width=’1′ box_border_radius=’5′ icon=’whhg-2′ icon_color=’#be1616′ gradient_direction=’to top’ icon_border=’1′ icon_border_color=’rgb(197, 11, 11)’ border_width=’4′]

Energy Community – Marrëveshja (LTA) midis OST sh.a. dhe ENTSO-E

[/service_box_tc][service_box_tc type=’round_text_aside_middle’ link=’https://www.ost.al/old/index.php/sq/lista-e-shpronesimeve-te-linjes-400-kv-vau-dejes-morine/’ target=’_self’ box_border_width=’1′ box_border_radius=’5′ icon=’whhg-3′ icon_color=’#be1616′ gradient_direction=’to top’ icon_border=’1′ icon_border_color=’rgb(197, 11, 11)’ border_width=’3′]

Lista e shpronësimeve të linjës 400 kV Vau Dejës – Morinë

[/service_box_tc][service_box_tc type=’round_text_aside_middle’ link=’https://www.ost.al/old/index.php/en/lista-e-shpronesimeve-te-linjes-110-zemblak-korce-2/’ target=’_self’ box_border_width=’1′ box_border_radius=’5′ icon=’whhg-4′ icon_color=’#be1616′ gradient_direction=’to top’ icon_border=’1′ icon_border_color=’rgb(197, 11, 11)’ border_width=’3′]

Lista e shpronësimeve të linjës 110 Zemblak – Korcë

[/service_box_tc][service_box_tc type=’round_text_aside_middle’ link=’https://www.ost.al/old/index.php/en/lista-e-shpronesimeve-te-linjes-110-kv-korce-erseke-2/’ target=’_self’ box_border_width=’1′ box_border_radius=’5′ icon=’whhg-5′ icon_color=’#be1616′ gradient_direction=’to top’ icon_border=’1′ icon_border_color=’rgb(197, 11, 11)’ border_width=’3′]

Lista e shpronësimeve të linjës 110 kV Korcë – Ersekë

[/service_box_tc][service_box_tc type=’round_text_aside_middle’ link=’https://www.ost.al/old/index.php/en/lista-e-shpronesimeve-te-linjes-110-kv-babice-sarande/’ target=’_self’ box_border_width=’1′ box_border_radius=’5′ icon=’whhg-6′ icon_color=’#be1616′ gradient_direction=’to top’ icon_border=’1′ icon_border_color=’rgb(197, 11, 11)’ border_width=’3′]

Lista e shpronësimeve të linjës 110 kV Babice – Sarande

[/service_box_tc][service_box_tc type=’round_text_aside_middle’ link=’https://www.ost.al/old/index.php/en/lista-e-shpronesimeve-te-linjes-110-kv-memaliaj-kelcyre-permet-2/’ target=’_self’ box_border_width=’1′ box_border_radius=’5′ icon=’whhg-7′ icon_color=’#be1616′ gradient_direction=’to top’ icon_border=’1′ icon_border_color=’rgb(197, 11, 11)’ border_width=’3′]

Lista e shpronësimeve të linjës 110 kV Memaliaj – Kelcyre – Permet

[/service_box_tc][service_box_tc type=’round_text_aside_middle’ link=’https://www.ost.al/old/index.php/en/lista-e-shpronesimeve-te-linjes-110-kv-erseke-permet-2/’ target=’_self’ box_border_width=’1′ box_border_radius=’5′ icon=’whhg-8′ icon_color=’#be1616′ gradient_direction=’to top’ icon_border=’1′ icon_border_color=’rgb(197, 11, 11)’ border_width=’3′]

Lista e shpronësimeve të linjës 110 kV Ersekë – Përmet

[/service_box_tc][/column_tc][/section_tc]

Albanian