Prokurimi i Humbjeve ne Rrjetin e Transmetimit

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 20-Gusht-26-Gusht-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 13-Gusht-19-Gusht-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 06-Gusht-12-Gusht-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 30-Korrik-5-Gusht-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 23-Korrik-29-Korrik-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 16-Korrik-22-Korrik-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 9-Korrik-15-Korrik-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 2-Korrik-8-Korrik-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 25-Qershor-1-Korrik-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 18-Qershor-24-Qershor-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 11-Qershor-17-Qershor-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 4-Qershor-10-Qershor-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 28-Maj-3-Qershor-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 21-27-Maj-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 7-13-Maj-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 30-Prill-06-Maj-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 23-29-Prill-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 16-22-Prill-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara date 5 Prill per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 09-15 Prill 2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara date 29 Mars per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 2-8 Prill 2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara date 23 Mars per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 26 Mars-1 Prill 2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 19-25-Mars-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 12-18 Mars-2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 5-11 Mars2018

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluara per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 26 Shkurt-4 Mars-2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 14 Shkurt 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 19 Shkurt-25 Shkurt 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 7 Shkurt 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 12 Shkurt-18 Shkurt 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 31 Janar 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 5 Shkurt-11 Shkurt 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 25 Janar 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 29 Janar-4 Shkurt 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 17 Janar 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 22-28 Janar 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 10 Janar 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 15-21 Janar 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 5 Janar 2018 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 8-14 Janar 2018

Njoftim,Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 28 Dhjetor 2017 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 1-7 Janar 2018

Njoftim , Rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar date 22 Dhjetor 2017 per Prokurimin e Humbjeve per periudhen 1 Janar- 31 Dhjetor 2018.

Ankimet e subjekteve per tenderin e dates 18/12/2017.

Njoftim , mbi rezultatet perfundimtare të tenderit për Blerjen e Energjisë Lidhur me Mbulimin e Humbjeve në Rrjetin e Transmetimit.

Njoftim mbi fillimin e procedurave të prokurimit të energjise për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit

Vendimi nr.103_2016

Kriteret për vlerësimin e ofertave

KONTRATË PËR SHIT-BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE PËR MBULIMIN E HUMBJEVE NE RRJETIN E TRANSMETIMIT

Njoftim, rezultatet zyrtare te tenderit te zhvilluar per Prokurimin e Humbjeve

< 2018 >
December
«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
November
November
November
November
November
November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
January
January
January
January
January

Kalendari i Ofertave

< 2018 >
December
«
»
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
November
November
November
November
November
November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
January
January
January
January
January
Ankimet e subjekteve për tenderin e datës 18/12/2017

Ankimi nr. 1

Ankim i subjektit: Noa Energy Trade

Përshëndetje,

Ju bëjmë me dije se, në lidhje me procedurën e zhvilluar sot (18.12.2017) nga OST sh.a, Tenderi për Blerjen e Energjisë Elektrike me Bazë Vjetore për Humbjet në Rrjetin e Transmetimit, hasëm problem teknike në platformën DAMAS të OST, gjatë momentit të ofertimit.

Gjatë dhënies së ofertave, cdo faqe hapej shumë shpejt, përvec fazës së fundit, kur duheshin futur bids (ofertat). Që në ofertën e parë të dhënë nga ne në orën 11:33, u vu re ngadalësim I pranimit të parametrave të ofertës dhe në ofertat e mëpasshme ( psh. Për periudhën 25 mars) sistemi na nxirrte jashtë nga platforma, dokumentuar në screenshot bashkëlidhur.

Teksa hasëm këtë vështirësi, ju vumë menjëherë në dijeni për pamundësinë për të ofertuar në platform gjatë periudhës kohore të ofertimit. Stafi juaj dhe pse u përpoq të na asistonte brenda të gjitha mundësive të lejuara nuk arritëm të ofertonim brenda afateve të specifikuara.

Theksojmë që problematika ka qënë e platformës DAMAS, pasi në zyrën tonë kishim suportin e IT-së, I cili konstatoi se internet ishte cilësor dhe nuk ishte shkak I bllokimit të ofertimit në platformë, pasi funksiononte normal dhe me shpejtësi maksimale në site të tjera. Pas shqyrtimit të mesazhit të dërguar në mënyrë automatike nga platforma (bashkëngjitur kësaj shkrese), u konstatua se shkaku I kësaj mos plotësimi performance ka qënë një gabim “error” nga CLR, ‘Common Language Run Time”, e versionit .NET në anën e serverit me të cilin punon platforma DAMAS.

Për këto arsye, bazuar në Vendimin e ERE, Nr. 103, datë 23.06.2016 “Për miratimin e Rregullores për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e Humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik” neni 18, “Procedura administrative e ankimit”, ne bëjmë kërkesën për të ripërsëritur procedure e tenderimit duke na krijuar dhe mundësinë për të ofertuar si shoqëritë e tjera tregtare.

Duke ju falenderuar dhe kërkuar mirëkuptim, jemi në pritje të një përgjigje nga ana juaj.Pergjigja e OST. SHA mbi ankimin:

Ne lidhje me ankimin tuaj zyrtar lidhur me problemet teknike të hasura në Platformën DAMAS të OST sh.a, gjatë momentit të ofertit, duam tju bejme me dije se ky ankim u mor ne shqyrtim nga OST sh.a, pas të cilit rezultoi se:

Subjekti “Noa Trade sh.p.k”, në Procedurën e Prokurimit për blerjen e energjisë së Humbjeve në rrjetin e Transmetimit, të zhvilluar në datë 18/12/2017, ka paraqitur oferta nëpërmjet platformës elektronike DAMAS.

Nga ofertat e këtij subjekti, asnjë nuk ishte në formen e kërkuar nga OST sh.a, lidhur me sasinë e përcaktuar në kalendarin e ofertave, duke qënë se ofertat nuk kanë përmbushur kriterin e ofertës vjetore.

Në bazë të Vendimit nr. 103, datë 23.06.2016, nëpërmjet Kalendarit te Ofertave, u përcaktua nga OST sh.a, periudha e prokurimit e cila ishte me bazë vjetore. Gjithashtu dhe në emailin sqarues të datës 16/12/217, ju është bere me dije fakti se ofertat e paraqitura duhet të jenë vjetore, në të kundert do të quhen si oferta të pavlefshme nga ana e OST.

Në këto kushte, duke u bazuar në Vendimin nr. 103, i cili përcakton se “Blerësi duhet të vlerësojë ofertat e ardhura në mënyrë automatike me kohën e hapjes/mbylljes bazuar vetëm në cmimin për MWh”, si dhe në faktin që nuk mund të ketë oferta në vlerë 0 (zero) lekë për MWh, ofertat e subjektit “Future Energy Trade” sh.p.k, janë skualifikuar.

Sqarojmë se ky qëndrim është mbajtur në të gjitha rastet e ngjashme, për të gjitha subjektet ofertuese.

Lidhur me ankimin tuaj mbi mosfunksionimin e platformës elektronike, ju bëjmë me dije se pavarësisht faktit se subjekti “Noa Energy Trade” sh.p.k, ka ofertuar në platformën elektronike DAMAS duke e çuar procesin deri në fund pa probleme, pas ankimimit tuaj, OST sh.a, kreu inspektimet perkatese mbi Platformen DAMAS dhe funksionimin e saj dhe rezultoi se nuk ishte problem në sistem, por ishte problem në mënyrën e përdorimit të sistemit.

Problemi I hasur është si vijon: Kur tregtari ne WEBFORM fillimisht zgjedh “Edit by Interval” dhe klikon në Show Data- shfaqet formulari , me pas tregtari ka klikuar “Edit by day” duke ndryshuar parametrin por pa rifreskuar forme duke klikuar Show Data perseri. Pa rifreskuar tregtari përpiqet dergoje ofertën dhe ktu sistemi shfaq një gabim.

Pra në këto kushte, nuk jemi ne rastet e mosfunksionimit te platformes por të operimit jo te drejtë të platformës nga ana e tregtareve gjate vendosjes se ofertave. Gjithashtu në këtë kuadër, duam të theksojme faktin se subjekte të tjerë, e kanë përfunduar procesin brenda afateve të përcaktuara duke dhënë dhe ofertë konform kërkesave të përcaktuara ne kalendarin e ofertave.

Në përfundim, ju bëjme me dije se Procedura e Prokurimit e sipërcituar do të përsëritet në zbatim të nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.05.2016, duke qënë se numri ofertuesve ka qënë më i ulët se tre.

Ankimi nr. 2

Ankimi subjektit “Future Energy Trade”:

Ankese lidhur me rezulattet e tenderit te dates 18.12.2017 per prokurimin e humbjeve

E nderuar Znj. Merkaj,

Ne vijim te korrespondneces se djeshme me email, dhe ankesave tona te vazhdueshme lidhur me mosfunksionimin e sistemit te prokurimit ANS ne platformen e Damas, deshirojme qe me ane te kesaj shkrese te parashtrojme ankesen dhe verjetjet tona si ne vazhdim

1.Rezultatet e tenderit dueht te konsiderohen asimetrike per sa kohe qe operatoreve te interesuar per dhenien e ofertes se tyre, nuk ju eshte vene ne dispozicion nje platformelektronike funskionale. Ky perfndimi I yni mbeshtetet ne argumenetet e meposhtme.

a)Edhe pse ne dukje plartforma e DAMAS gjate periudhe se testimit diten e enjte dhe te premte javen e kaluar duikej funksionale, gjate dites se djeshme ne kemi hasur shume veshtiresi ne operimin e saj.

b)Veshtiresite lidhen me faktin se tenderi presopozohej t eishte tender vjetor dhe IItille duhet ti lejonte operatoreve futjen e te dhenave me baze intervalin kohor nga dt 01.01.2018-31.12.2018. Duke patur parasysh korrespondencat bashkengjitur me email, kjo nuk ishte e mundur te aplikohej ne system

c)Pasi ndoqem udhezimet tuaja per te vecuar datat 25 Mars dhe 28 Tetor si data me orar me shkurter os eme te gjate se 24 ore, perseri platform nuk lejonte dhenien e ofertes per te gjite perudhen kohore.

d)Ne kemi testuar te japim oferten me baze mujore dhe kjo po ashtu nuk mundesohej nga sistemi. Problemet e lidhura me dhenien e ofertes ne baza mujore e kemi shprehur edhe ne email e dates se djeshme, ku faqja e OST ne te cilen eshte ndertuar platform nuk pergjigjej.

e) Pas ketyre perpjekejve jemi detyruar ta ndajme periudhen kohore ne disa pjese duke e kufizuar ate ne 3 pjese kryesore ( te detyrueshme per shkak te 25 Mars dhe 28 Tetor) Ne kemi beret e mudnur qe te hedhim te dhenat brenda periudhes kohore te mbetur ne dispozicion, por kemi marre nje “system error”, I cili ju eshte derguar edhe me email dje.

Duke patur parasysh keto probleme te platforms elektronike kerkojme anullimin e rezulatteve te tenderimit dhe rishpalljen e tij ne nje kohe te pershtatshme kur platforma elektronike te mundesoje qasje me “user friendly”duke na dhene mundesine te gjithe operatoreve te veme ne dispozicion te vleresimit nga ana e OST te ofertave tona me te mira.

Duke ju falenderuar parapraksiht per bashkepunimin dhe duke shpresuar ne mirekuptimin tuaj, bashkengitur kesaj letre mund te gjeni edhe korrespodnencen e djeshme me ane te email.Pergjigja e OST sh.a, subjektit:

Ne lidhje me ankimin tuaj zyrtar lidhur me mosfunksionimin e platformes elektronike, duam tju bejme me dije se ky ankim u mor ne shqyrtim nga OST sh.a, pas të cilit rezultoi se:

Subjekti “Future Energy Trade” sh.p.k, në Procedurën e Prokurimit për blerjen e energjisë së Humbjeve në rrjetin e Transmetimit, të zhvilluar në datë 18/12/2017, ka paraqitur oferta nëpërmjet platformës elektronike DAMAS.

Nga ofertat e këtij subjekti, asnjë nuk ishte në formen e kërkuar nga OST sh.a, lidhur me sasinë e përcaktuar në kalendarin e ofertave, duke qënë se ofertat nuk kanë përmbushur kriterin e ofertës vjetore.

Siç jeni njoftuar nëpërmjet Kalendarit te Ofertave, përcaktohej periudha e prokurimit e cila ishte me bazë vjetore. Gjithashtu dhe në emailin sqarues të datës 16/12/217, ju është bere me dije fakti se ofertat e paraqitura duhet të jenë vjetore, në të kundert do të quhen si oferta të pavlefshme nga ana e OST. Në këto kushte, duke u bazuar në Vendimin nr. 103, i cili përcakton se “Blerësi duhet të vlerësojë ofertat e ardhura në mënyrë automatike me kohën e hapjes/mbylljes bazuar vetëm në cmimin për MWh”, si dhe në faktin që nuk mund të ketë oferta në

vlerë 0 (zero) lekë për MWh, ofertat e subjektit “Future Energy Trade” sh.p.k, janë skualifikuar. Sqarojmë se ky qëndrim është mbajtur në të gjitha rastet e ngjashme, për të gjitha subjektet ofertuese.

Lidhur me ankimin tuaj mbi mosfunksionimin e platformës elektronike, ju bëjmë me dije se pavarësisht faktit se subjekti “Future Energy Trade” sh.p.k, ka ofertuar në platformën elektronike DAMAS duke e çuar procesin deri në fund pa probleme, pas ankimimit tuaj, OST sh.a, kreu inspektimet perkatese mbi Platformen DAMAS dhe funksionimin e saj dhe rezultoi se nuk ishte problem në sistem, por ishte problem në mënyrën e përdorimit të sistemit.

Problemi I hasur është si vijon: Kur tregtari ne WEBFORM fillimisht zgjedh “Edit by Interval” dhe klikon në Show Data- shfaqet formulari , me pas tregtari ka klikuar “Edit by day” duke ndryshuar parametrin por pa rifreskuar forme duke klikuar Show Data perseri. Pa rifreskuar tregtari përpiqet dergoje ofertën dhe ktu sistemi shfaq një gabim.

Pra në këto kushte, nuk jemi ne rastet e mosfunksionimit te platformes por të operimit jo te drejtë të platformës nga ana e tregtareve gjate vendosjes se ofertave. Gjithashtu në këtë kuadër, duam të theksojme faktin se subjekte të tjerë, e kanë përfunduar procesin brenda afateve të përcaktuara duke dhënë dhe ofertë konform kërkesave të përcaktuara ne kalendarin e ofertave.

Në përfundim, ju bëjme me dije se Procedura e Prokurimit e sipërcituar do të përsëritet në zbatim të nenit 15, të Vendimit nr. 103, datë 23.05.2016, duke qënë se numri ofertuesve ka qënë më i ulët se tre.

Të gjitha informacionet për datat e përsëritjes së tenderit si dhe informacionet e tjera, mund ti gjeni në faqen zyrtare të www.ost.al.

Ju faleminderit!

Aplikim për regjistrim
Hyr në platformë
Rregullat e Përkohshme të Balancimit final
Njoftim mbi fillimin e procedurave të prokurimit
Njoftim mbi fillimin e procedurave të prokurimit të energjise për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit : Të nderuar, OST sh.a, do të filloj të prokurojë energjinë për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit per vitin 2018, konform Vendimit te ERE nr. 103, datë 23.06.2016 “Mbi miratimin e Rregullores për Procedurat e Blerjes së Energjisë Elektrike për mbulimin e humbjeve në Rrjetet e Shpërndarjes dhe të Transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguaruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”. Përsa më sipër, nëpërmjet këtij njoftimi, dëshirojmë t’ju bëjmë me dije mbi mundësinë e pjesëmarrjes në Procedurat e Blerjes së Energjisë, për mbulimin e Humbjeve në Rrjetin e Transmetimit. Për të marrë pjesë në procedurat e blerjes së energjisë, çdo shoqëri e licencuar për tregtimin e energjisë elektrike në Shqipëri dhe/ose cdo Palë e Traktatit të Komunitetit të Energjisë që dëshiron të marrë pjesë në procedurën e blerjes së energjisë elektrike, duhet të paraqesë në faqen zyrtare të OST sh.a, (https://www.ost.al/index.php/sq/aplikimi-per-regjistrim/) dokumentacionin e nevojshëm si më poshtë vijon: a) Dokumentacionin që vërteton regjistrimin e shoqërisë në regjistrat përkatës tregtarë/gjyqësorë të shtetit në të cilin shoqëria është krijuar apo regjistuar. b) Licencën për tregtimin e energjisë elektrikë të lëshuar nga ERE për tregtarët të cilët janë krijuar apo regjistruar në Republikën e Shqipërisë, apo shtetet përkatëse për ata Tregtarë të energjisë elektrike të cilët janë krijuar apo regjistruar jashtë Republikës së Shqipërisë . c) Dokumentacionin lëshuar nga institucionet kompetente të shtetit përkatës jo më vonë se 3 muaj që nga paraqitja e ofertës I cili duhet të vërtetojë që: – Tregtari nuk është në process falimentimi (document i lëshuar nga QKR) – Tregtari apo përfaqësuesit ligjore të shoqërisë nuk janë dënuar me vendim gjykatë të formës së prerë për shkelje penale – Tregtari apo përfaqësuesit ligjore të shoqërisë nuk janë dënuar me vendim gjykate të formës së prerë për cështje që lidhen me aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike. d) Përvec dokumentacionit të sipërcituar, ju duhet të paraqisni dhe dokumentacionin e shprehjes së interesit, formatin e të cilit e gjeni bashkëlidhur. Për procedurat e blerjes së energjise që do të zhvillohen në muajin Dhjetor 2017, dokumentacioni i paraqitur duhet të dërgohet pranë OST sh.a, brenda dates 12/12/2017. Njoftojme se OST sh.a, do të pranojë ose refuzojë dokumentacionin, brenda 3 ditësh pune, nga data e paraqitjes së dokumentacionit përkatës. Në rast se brenda 3 ditësh pune nga dorëzimi i dokumentacionit, OST sh.a, nuk ka dalë me një përgjigje, dokumentacioni konsiderohet i miratuar në heshtje. Subjektet duhet të kenë paraqitur dokumentacionin dhe të kenë marrë përgjigje definitive nga OST sh.a, përpara se të marrin pjesë në procedurën e blerjes së energjisë. Ju faleminderit!
Kontrate per shit-blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne rrjetin e transmetimit
Kriteret për vlerësimin e ofertave
Platforma e IT online per prokurimin/blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve apo energjinë që ka vendosur Detyrimi i Shërbimit Publik (PSO) për blerësin duhet të vlerësojë ofertat e ardhura në mënyrë automatike me kohën e hapjes/mbylljes bazuar vetëm në cmimin për MWh. Platforma e IT duhet të zgjedhë të gjitha ofertat për të minimizuar kostot për cdo proces prokurimi duke bërë fitues ato oferta të cilat grumbullohen sipas rezultatit më të ulët të përgjithshëm për procesin. Në rastin kur ofertat kanë të njëjtën sasi dhe cmim duhet të aplikohet parimi i pari që vjen i pari shërbehet (first-come-first serve)
Albanian