Projekte në implementim

Projekte të realizuara
March 23, 2018
Punonjësit e OST dhurojnë gjak për fëmijët talasemik.
May 6, 2018

Projekte në fazë implementimi

Projekte OST sh.a. 2016 – 2017

1.    Projekti: “Ndërtimi i linjës 400 kV Shqipëri – Kosovë”,

Data e lidhjes se kontrates eshte: 12.12.2013

Data e hyrjes ne fuqi te kontrates: 16.04.2014

Data e përfundimit: 16.06.2016.

2.    Projekti: “Ndërtimi i dy N/Stacioneve të rinj 110/35/20 kV Orikum dhe Himarë”:

Data e Lidhjes se kontrates: 17.11.2016

Data e hyrjes ne fuqi te kontrates: 30.12.2016

Afati i perfundimit: 27.02.2018

3.  Projekti: “Zgjerimi 400 kV i N/Stacionit te HEC Koman

Data e lidhjes se kontrates: 03.05.2017

Data e hyrjes ne fuqi te kontrates: 31.05.2017

Afati i perfundimit: 31.05.2018.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube