Për stakimin e Linjës 110kV Kuçovë – Kajan, për zëvendësimin e izolatorëve të dëmtuar të kësaj linje, në datën 24 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10 dhe 6kV të N/Stacioneve Rrogozhinë dhe Kavajë, në datat 22-24 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
May 22, 2019
Për stakimin në kuadër të shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, me masë sigurie stakimin e Linjës 10kV të Fidrit F7 në N/Stacionin Ibë, në datat 24-25 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30
May 23, 2019

Për stakimin e Linjës 110kV Kuçovë – Kajan, për zëvendësimin e izolatorëve të dëmtuar të kësaj linje, në datën 24 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datën 24 Maj në intervalin kohor 08:00-16:00  do të stakohet Linja 110kV Kuçovë – Kajan,  si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike për dy herë nga 5 min N/Stacioni Kajan si dhe disa zona dy herë nga 5 min:

në Rrethin Elbasan: Ish Kom. Grekan, fshatrat; Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Uji Pishem Kajan, Ish Komuna Kajan, fshatrat: Gjolene, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran, Idriz, Marinez, Dushk, Fierze, Burgu Kosove, Cerrage, Cestie.

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube