Për stakimi të Zbarrave 110kV në N/Stacionin Kajan, në kuadër të rikonstruksionit të anës 110kV të N/Stacionin Kajan, në datë 10 Qershor 2019 nga ora 09:00 deri në orën 18:00

Për stakimi të Linjës 110kV Laç 2 – Lezhë dhe të Zbarrave 110kV në N/Stacionin Lezhë, në datë 07 Qershor 2019 nga ora 04:00 deri në orën 05:00
June 6, 2019
Për stakim e Zbarrave 110kV në N/Stacionin Fush Krujë, për zëvendësimin e Thikës 110kV në N/Stacionin Fush Krujë, të Linjës 110kV Tirana 1 – Fush Krujë, në datat 07-08 Qershor 2019
June 6, 2019

Për stakimi të Zbarrave 110kV në N/Stacionin Kajan,në kuadër të rikonstruksionit të anës 110kV të N/Stacionin Kajan, në datë 10 Qershor 2019 nga ora 09:00 deri në orën 18:00

 

OST sh.a. njofton se në datën 10 Qershor në intervalin kohor 09:00-18:00 do të stakohen:   Linja 110kV Cërrik – Kajan; Linja 110kV Kuçovë – Kajan si dhe stakim të Zbarrave 110kV në N/Stacionin Kajan,  si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike N/Stacioni  Kajan si dhe disa zona:

në Rrethin Elbasan: Ish Kom. Grekan, fshatrat; Guras, Grekan, Rrenas, Cartallos, Uji Pishem Kajan, Ish Komuna Kajan, fshatrat: Gjolene, Turbull, Gjinuk, Lisaj, Dragot, Deshiran, Idriz, Marinez, Dushk, Fierze, Burgu Kosove, Cerrage, Cestie.

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube