Për stakim të Linjës 110kV Komsi Burrel – Hec Cërrunjë, në datën 05/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10kV të N/Stacionit Delvinë, në datën 09/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
April 4, 2019
Për stakim të Linjës 110kV Komsi Burrel – Hec Cërrunjë, në datën 05/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30
April 5, 2019

Për stakim të Linjës 110kV Komsi Burrel – Hec Cërrunjë, në datën 05/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30

 

OST sh.a. njofton se në datë 5 Prill në intervalin kohor 08:00-16:30  do të stakohet Linja 110kV Komsi Burrel – Hec Cerrunjë dhe Linja 10kV të Fidrit Klos në N/Stacionin Suç,  në kuadër të punimeve për linjën 110kV të Hec Darsi, si rrjedhojë mbeten pa energji elektrike N/Stacioni Delvinë si dhe disa zona:

në Rrethin Burrel : Bashkia Klos: Guri i Bardhe, Xiberr Hane, Xiberr Murrize, Shkalle, Ish Komuna Xiberr, Shulbaterr, Suç.

 

 

 

 

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube