Për stakim të domosdoshëm të Zbarrave 110kV të Seksionit të II-të në N/Stacionin Jagodinë, në datën  10 Qershor 2019 nga ora 09:00 deri në orën 17:00

Për stakim e Zbarrave 110kV në N/Stacionin Fush Krujë, për zëvendësimin e Thikës 110kV në N/Stacionin Fush Krujë, të Linjës 110kV Tirana 1 – Fush Krujë, në datat 07-08 Qershor 2019
June 6, 2019
Njoftim për remont të planifikuar të Linjës 110kV HEC Vau Dejës – Shkodra 1, në datë 14 Qershor 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
June 11, 2019

Për stakim të domosdoshëm të Zbarrave 110kV të Seksionit të II-të në N/Stacionin Jagodinë, në datën  10 Qershor 2019 nga ora 09:00 deri në orën 17:00

 

OST sh.a. njofton se në datën 10 Qershor, në intervalin kohor 09:00-17:00 do të  stakohen Zbarrat 110kV të Seksionit të II-të dhe Transformatori i Fuqisë në N/Stacionin Jagodinë, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike disa zona:

në Rrethin Berat: Ish komunat, Allkaj: Zhelizhan, Mazhaj, Kundje, Toshkez, Allkaj, Delisufaj, Bicakaj, Gorican, Ciflig, Poshnje, Stacioni I Pompave te Ujesjellesit Ciflig,

Ndërsa për intervalin kohore  5 min do të mbetën pa energji elektrike N/Stacionet   Gorican, Ardenice, Libofshe, Karavasta, Mertish, si dhe subjektet private, “Ikona”, Fabrika Tullave “Fortis 2”, Qendra tregetare VIVA, Fabrika Miellit “Mulliri Arte” Abdurrahmani, Erzeni, si dhe disa zona:

në Rrethin Fier: Ish komunat Libofshe dhe Agim.

në Rrethin Berat: Ish komuna Allkaj: Zhelizhan. Mazhaj. Kundje. Toshkez. Allkaj, Delisufaj, Bicakaj, Gorican, Ciflig, Poshnje, Stacioni I Pompave te Ujesjellesit Ciflig, Ish Komunat Rremas, Babunje, Gungas, Kryekuq, Fier-seman, Gradishte, Karavasta, Kamenice, Spolate, Mehallez, Bubullime, Eskaj, Bitaj, Drenge, Gjonas, Halilaj, Kemishtaj, Mertish, Goricaj, Sopez, Ferras, Senez, Privat :” LUFRA”. Zona 5’ pa energji ne Rrethin Lushnje / Ish Komuna Kolonje: Ardenice, Vajkan, Kolonje, Antenat, Hidrovor, fshati Adriatik.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube