Për stakim për punime të domosdoshme në linjën Fierzë – Hec Dardhe, në datë 06/03/2019 në intervalin kohor 08:00-16:00

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat të N/Stacionit Uzina Dinamo, në datat  05-06/03/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
March 3, 2019
Për remont të planifikuar të Transformatorëve të Fuqisë, e të Çelësave të Fidrave 20kV në N/Stacionin Tirana 1,  në datë 07/03/2019 nga ora 00:00 deri në orën 05:00
March 6, 2019

Për stakim për punime të domosdoshme në linjën Fierzë – Hec Dardhë, në datë 06/03/2019 në intervalin kohor 08:00-16:00

 

Për stakim për punime të domosdoshme në linjën Fierzë – Hec Dardhë, punime për shtrimin e fibrës optike,  në datë 06/03/2019, në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohet dhe tokëzohet linja Fierzë – Hec Dardhë dhe linja 10kV të Fidrit Ars- Miliska, i cili del nga N/Stacioni Gropaj.

Nga veprimet operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbeten pa energji elektrike disa zona në Rrethin e Tropojës.

Numri i konsumatorëve që mbeten pa energji: 318 Abonentë.

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube