Për stakim paisjesh, Autotransformatori në N/Stacionin Koplik 220kV (Bogiq), në datë 18 Qershor 2019 nga ora 00:00 deri në orën 06:00

Njoftim për stakim paisjesh, Autotransformatorët 1 dhe 2 në N/Stacionin Sharrë 220kV, në datat 13-14 Qershor 2019 nga ora 00:00 deri në orën 06:00
June 12, 2019
Për stakim në kuadrin e shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, me masë sigurie stakimin e Linjës 10kV të Fidrit F7 në N/Stacionin Ibë, në datat 18 – 20 Qershor 2019 nga ora 08:00 deri në orën 17:00
June 13, 2019

Për stakim paisjesh, Autotransformatori  në N/Stacionin Koplik 220kV (Bogiq), në datë 18 Qershor 2019 nga ora 00:00 deri në orën 06:00

 

 

 

OST sh.a. njofton se në datë 18 Qershor në intervalin kohor 00:00-06:00 do të stakohet   Autotransformatori  në N/Stacionin Koplik 220kV (Bogiq),  si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike  N/Stacionet  Shkodra3, Vrake, Dobrac, Koplik 35/6kV, Bajze, Vukpalaj, Koplik 20kV, Si dhe kabinat 35/0,4kV Petershan, Visi dhe Hot, Arseni sh.p.k. si dhe disa zona:

në Rrethin Shkodër: Lagjet Kiras, Fshatrat Lopcej,  Dobrac, Ndermarrja e Pularise “Elvis”, Shtoi i ri, Shtoi i vjeter, Boric, Bashkia Koplik, Qyteti Koplik, Policia, Bankat, Institucione shtetrore, N/prefektura, Shkrel, fshatrat Goraj, Katun Kastrati, Gradiskije,

Ktosh Demiraj, Grude fushe, Gruemire cesme, Burgu i Recit, Kaldrun, Sterbeq, Jubice Flake, Boric, Grill, Omaraj, Gruemire, Linaj, Vorfe, Kullaj, Rrash, Hot, Kelmend, Stacioni Trenit, Dogana Hani Hotit, Fshatrat: Vukpalaj, Rrapsh, Tamare, Selce, Vermosh, Vukel.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube