Për stakim në urgjencë të linjës Laç 2 – Lezhë, në datë 25/02/2019 nga ora 15:30 deri në orën 16:45.

Për remont të planifikuar të Zbarrave në N/Stacionin Metalurgji 2,  në datë  27/02/2019 nga ora 08:30 deri në orën 15:00
February 25, 2019
Për stakim të detyruara për të normalizuar skemën pas ngritjes së shtyllave të dëmtuara, të linjës Bushat 2 –  Lezhë, në datë 01/03/2019 nga ora 14:00 deri në orën 15:00
March 1, 2019

Për stakim në urgjencë të linjës Laç 2 – Lezhë,  në datë 25/02/2019 nga ora 15:30 deri në orën 16:45

 

Për stakim në urgjencë të linjës Laç2 – Lezhë, në datë 25/02/2019 nga ora 15:30 deri në orën 16:45 do të stakohen dhe tokëzohen linja Laç 2 – Ulëz dhe linja Laç 2 – Lezhë.

Nga veprimet operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbeten pa energji elektrike N/Stacionet lezhë, Laç 2, Hec Hurdhas  si dhe disa zona në Rrethet  e Kurbinit dhe Lezhë, në datë 25/02 2019 nga ora 15:30 deri në orën 16:45.

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube