Për stakim në kuadër të shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, me masë sigurie stakimin e Linjës 6kV të Fidrit F8 Funar në N/Stacionin Cimento Elbasan, në datat  02-03/05/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30

Për stakim të Zbarrave 110kV në N/Stacionin Librazhd, për fillimin e punimeve të rehabilitimit të anës 110kV të N/Stacionit Librazhd, në datë  02/05/2019 nga ora 05:00 deri në orën 12:00
April 30, 2019
Për remont të planifikuar të Zbarrave 35kV në N/Stacionin Babicë,në datë  03/05/2019
May 3, 2019

Për stakim në kuadër të shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, me masë sigurie stakimin e Linjës 6kV të Fidrit F8 Funar në N/Stacionin Cimento Elbasan, në datat  02-03/05/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30

OST sh.a. njofton se në datat 02 dhe 03 Maj, në intervalin kohor 08:00-16:30 do të  stakohet Linja 6kV të Fidrit F8 Funar në N/Stacionin Cimento Elbasan, në kuadër të shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike disa zona:

në Rrethin Elbasan: Ish Komuna Funar, Bradashesh, Fshatrat Funar, Mollagjesh, Cerruje, Balez, Bixellej, Krrabaj, Prece.

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube