Për stakim në kuadër të shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, me masë sigurie stakimin e linjave 10kV të fidrave Shëngjergj, Shkallë, Shënmëri, Shupal në N/Stacionin Qaf Mollë, në datat 06 dhe 09 Shtator 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30

Njoftim për remont të planifikuar të Linjave L110kV, në datat 02-04 Shtator 2019
September 1, 2019
Për remont të avancuar për punime emergjente, të Linjës 110kV Cërrik – Belsh, në datë 06 Shtator 2019 nga ora 09:00 deri në orën 16:00
September 4, 2019

Për stakim në kuadër të shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, me masë sigurie stakimin e linjave 10kV të fidrave Shëngjergj, Shkallë, Shënmëri, Shupal në N/Stacionin Qaf Mollë, në datat  06 dhe 09 Shtator 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:30

 

 

  • OST sh.a. ju njofton se në datat 06 dhe 09 Shtator në intervalin kohor 08:00-16:30 do të stakohet Linja 10kV të Fidrit Shëngjergj në N/Stacionin Qaf Mollë, masë sigurie për Linjën 220kV Burrel – Elbasan, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike disa zona:

në Rrethin Tiranë: Shen Gjergj, Verri.

  • OST sh.a. ju njofton se në datat 06 dhe 09 Shtator në intervalin kohor 08:00-16:30 do të stakohet Linja 10kV të Fidrit Shkallë në N/Stacionin Qaf Mollë, masë sigurie për Linjën 220kV Burrel – Elbasan, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike disa zona:

në Rrethin Tiranë: Shkalle, Darshe, Qafe Molle.

  • OST sh.a. ju njofton se në datat 06 dhe 09 Shtator në intervalin kohor 08:00-16:30 do të stakohet Linja 10kV të Fidrit Shënmëri në N/Stacionin Qaf Mollë, masë sigurie për Linjën 220kV Burrel – Elbasan, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike disa zona:

në Rrethin Tiranë: Shenmeri, Dom, Fag, Derje.

  • OST sh.a. ju njofton se në datat 06 dhe 09 Shtator në intervalin kohor 08:00-16:30 do të stakohet Linja 10kV të Fidrit Shupal në N/Stacionin Qaf Mollë, masë sigurie për Linjën 220kV Burrel – Elbasan, si rrjedhojë do të mbetet pa energji elektrike disa zona:

në Rrethin Tiranë: Shupal, Selite e Malit, Zall Dajt.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube