Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat të N/Stacioneve Grapsh dhe Libofshë, në datat  12-15/03/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat të N/Stacionit Uzina Dinamo, në datat  12-13/03/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
March 10, 2019
Për remont të planifikuar në N/Stacionin Elbasan 220kV,  në datë  13/03/2019 nga ora 09:00 deri në orën 14:00
March 10, 2019

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat të N/Stacioneve Grapsh dhe Libofshë, në datat  12-15/03/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

 

OST sh.a. njofton se për arsye instalimi të sistemit të matjes, në datë 12/03/2019, në intervalet kohor 08:00 – 16:00 për shkak të punimeve që do të kryhen në N/Stacionin Grapsh do të mbeten pa energji disa zona në Rrethin e Gjirokastrës: Sektori Nepravishte, Drino, Labovë, Suhe, Komunat Zagorie dhe Poliçan, Derviçan, Fshati Grapsh, Zona Rëza e Zezë, Komuna Dropulli i Poshtëm, Komuna Dropulli i Sipërm.

OST sh.a. njofton se për arsye instalimi të sistemit të matjes, në datë 13/03/2019, në intervalet kohor 08:00 – 16:00 për shkak të punimeve që do të kryhen në N/Stacionin Libofshë do të mbeten pa energji disa zona në Rrethin e Fierit:  Komuna Libofsh, Adriatik, Dernenas, Metaj, Has-Turkas, Fshatrat: Kolkondasi, Rrethi Libofsh, Pompat e Ujit Vajkan, Libofsha Qendër, Fshaterat: Vanaj, Ujësiellsi, Gorres, Gopollasi.

OST sh.a. njofton se për arsye instalimi të sistemit të matjes, në datë 15/03/2019, në intervalet kohor 08:00 – 16:00 për shkak të punimeve që do të kryhen në N/Stacionin Libofshë do të mbeten pa energji disa zona në Rrethin e Fierit: Fshatrat: Daullas, Rrungaj, Libofsha 1. 2. 3. 4, Xhepaj, Fshatrat: Agim, Avaleas, Goshdare.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube