Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10 dhe 6kV të N/Stacioneve Rrogozhinë dhe Kavajë, në datat 22-24 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 6kV të N/Stacionit  Tirana 1, në datën 17 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00 
May 14, 2019
Për stakimin e Linjës 110kV Kuçovë – Kajan, për zëvendësimin e izolatorëve të dëmtuar të kësaj linje, në datën 24 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
May 23, 2019

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10 dhe 6kV të N/Stacioneve Rrogozhinë dhe Kavajë, në datat  22-24 Maj 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datën 22 Maj, në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohen Zbarrat 10kV në N/Stacionin Rrogozhinë, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike disa zona:

në Rrethin Kavajë: Rrogozhin, sinaballaj, Karine, Dragonj, Rozenj, Senametaj, Lagj Katier, Pompat Karine, bishti zhurit, gose, kalush, lekaj, Met’hasanaj, Hemenrai, Thartor, Rrostej, Damarkaj, Gjysenkonie, Ujsjellsi Rrogozhin, Firma Teqja, Ujsellsi Cerme, Burgu Rrogozhin, fima MEGGLE.

OST sh.a. njofton se në datën 23 Maj, në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohen Zbarrat 6kV në N/Stacionin Kavajë dhe Celësat 6kV te Fidrave F9, F10 dhe F11, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike N/Stacioni Kavajë dhe Fidrat 6kV si dhe disa zona:

në Rrethin Kavajë: Qerret, Stan i ri, Karpen, Kanaparaj, Kryezi, Lispatros, Harizaj, Kryeluzaj, Germenj, Cikallesh, Mushnik, Zanbish, Levonje, Bago, Cete, Kalaja Turres, Momel, Helmas, Mengaj, Lize, Vorrozen, Luz i Vogel, Luz i Madh, Hajdaraj.

OST sh.a. njofton se në datën 24 Maj, në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohen Celësat 6kV në N/Stacionin Kavajë, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike N/Stacioni Kavajë dhe Fidrat F3, F4, F5 dhe F8 6kV si dhe disa zona:

në Rrethin Kavajë: Qerret, Stan i ri, Karpen, Kanaparaj, Kryezi, Lispatros, Harizaj, Kryeluzaj, Germenj, Cikallesh, Mushnik, Zanbish, Levonje.

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube