Për remont të planifikuar të Transformatorëve të Fuqisë, e të Çelësave të Fidrave 20kV në N/Stacionin Tirana 1,  në datë 07/03/2019 nga ora 00:00 deri në orën 05:00

Për stakim për punime të domosdoshme në linjën Fierzë – Hec Dardhe, në datë 06/03/2019 në intervalin kohor 08:00-16:00
March 5, 2019
Për remont të planifikuar të Linjës Laç1 – Fush Kuqe, në datë  11/03/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
March 10, 2019

Për remont të planifikuar të Transformatorëve të Fuqisë, e të Çelësave të Fidrave 20kV në N/Stacionin Tirana 1,  në datë 07/03/2019 nga ora 00:00 deri në orën 05:00

 

Në kuadër të remonteve të planifikuara të Transformatorëve të Fuqisë, e të Çelësave të Fidrave10kV në N/Stacionin Tirana 1,  në datë 07/03/2019 nga ora 00:00 deri në orën 05:00 do të stakohet dhe tokëzohet Çelësi 20kV në N/Stacionin Tirana 1, të Transformatori të Fuqisë, me mase sigurie tokëzim të Fidrave 20kV  në N/Stacionin Tirana 1.

Nga veprimet operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbeten pa energji elektrike disa zona në Rrethin e Tiranës në datë 07/03/2019 nga ora 00:00 deri në orën 05:00.

Numri i konsumatorëve që mbeten pa energji: 3825 Abonentë.

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube