Për remont të planifikuar të Linjës L220kV Elbasan 220kV – Sharrë, me stakim për masë sigurie të Linjës 6kV të Fidrit F7 në N/Stacionin Kombinati Drurit, në datën 21 Gusht 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Njoftim për remont të planifikuar të Linjës L110kV Kashar – Laç 1, me masë sigurie stakimin e Linjave 6kV të fidrave, në datat 19 dhe 22 Gusht 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
August 17, 2019
Njoftim për rikonstruksionin e anës 110 kV të N/Stacionit Kajan, në datën 27 Gusht 2019 nga ora 04:00 deri në orën 10:00
August 21, 2019

Për remont të planifikuar të Linjës L220kV Elbasan 220kV – Sharrë, me stakim për masë sigurie të Linjës 6kV të Fidrit F7 në N/Stacionin Kombinati Drurit, në datën 21 Gusht 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datën 21 Gusht në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohet Linja 6kV të Fidrit “F7” në N/Stacionin Kombinati Drurit, për masë sigurie për punime në Linjën 220 kV Elbasan 220kV – Sharrë, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike disa zona:

në Rrethin Elbasan: Komuna Shirgjan, Reparti Mjekes, Fshatrat Mjekes, Kryezjarr, Biznese.

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube