Për remont të planifikuar të Autotransformatorit në N/Stacionin Koplik (Bogiq), në datën 17/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për remont të planifikuar të Autotransformatorëve 1 dhe 2 në N/Stacionin Sharrë, në datën 16/04/2019
April 15, 2019
Për remont të planifikuar të Linjës 110kV Kavajë – Rrazhbull, në datën 17/04/2019 nga ora 09:00 deri në orën 15:00
April 16, 2019

Për remont të planifikuar të Autotransformatorit në N/Stacionin Koplik (Bogiq), në datën 17/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

 

OST sh.a. njofton se në datën 17 Prill në intervalin kohor 08:00-16:00  do të stakohet Autotransformatori në N/Stacionin Koplik (Bogiq), si rrjedhojë në intervalin kohor 08:00 – 16:00 mbeten pa energji elektrike N/Stacionet Shkodra3, Vrake, Dobrac, Koplik 35/6kV, Bajze, Vukpalaj, Koplik 20kV, Kabinat 35/0,4kV Petershan, Visi dhe Hot, Arseni sh.p.k, si dhe disa zona:

në Rrethin Shkodër: Lagjet Kiras, Fshatrat Lopcej, Dobrac, Ndermarrja e Pularise “Elvis”, Shtoi i ri, Shtoi i vjeter, Boric, Bashkia Koplik, Qyteti Koplik, Policia, Bankat, Institucione shtetrore, N/prefektura, Shkrel, fshatrat Goraj, Katun Kastrati, Gradiskije,

Ktosh Demiraj, Grude fushe, Gruemire cesme, Burgu i Recit, Kaldrun, Sterbeq, Jubice Flake, Boric, Grill, Omaraj, Gruemire, Linaj, Vorfe, Kullaj, Rrash, Hot, Kelmend, Stacioni Trenit, Dogana Hani Hotit, Fshatrat: Vukpalaj, Rrapsh, Tamare, Selce, Vermosh, Vukel.

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube