Për remont të Linjës 110kV Pogradec – Gur i Kuq, në datat 12 – 13 Shtator 2019 nga ora 05:00 deri në oren 05:05

Për remont të Linjës 220kV Vau Dejës – Tirana 1, me stakim për masë sigurie të Linjave 6kV të Fidrave në N/Stacionin Laç1, Laç2 dhe Mamurras, në datat 12 – 13 Shtator 2019 nga ora 08:00 deri në oren 16:00
September 11, 2019
Për remont të planifikuar të Linjës 110kV Selenicë – Drenovë dhe të Trakteve 110kV të Linjave në N/Stacionin Drenovë, në datën 17 Shtator 2019 nga ora 08:00 deri në oren 16:00
September 16, 2019

Për remont të Linjës 110kV Pogradec – Gur i Kuq, në datat 12 – 13 Shtator 2019 nga ora 05:00 deri në oren 05:05

 

OST sh.a. njofton se në datat 12 – 13 Shtator nga ora 05:00 deri në orën 05:05 do të stakohet Çelësi 110kV të Linjës 110kV Fibër-Librazhd, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike për intervalin kohore dy herë nga 5 min N/Stacionet Librazhd, Perrenjas, dhe Hec-et Rapun 1, 2, 3, 4, Sllabinje, Bishnice, Stranik, Stravaj si dhe disa zona:

në Rrethin Librazhd: Komuna Orenje, Fshatrat: Ballgjin, Dranovice, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Zona Industriale, Ushtaraku, Ajrore Spitali, Frigoriferi, Fshatrat: Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Dragostunje, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurekuqe dhe Heci / Xhyrë, Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Gurorja,  Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale, Antena AMC, Fabrika Cigareve, Turizmi, Zona Industriale, Stacioni I Trenit Qytet, Arrëz Gizaresh, Balëz, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh, Spitali Qytet, Fabrika, Qyteti (pjeserisht), Komuna Proptisht Pogradec, Komuna Stravaj fshatrat Dritaj Kromi, Kabina 5, Miniera, Rastan, Prrenjas, Fshat qender, Shqiponje, Stranik, Stravaj, Vishok, Skroske, Peshtan, Pishkash, Selishte,Varove, Luqinje, Miniera Kromit, Ish Komunat Qukes, Rrajce, fshatrat Bardhaj, Kotodesh, Rrajce Fushe,Kovanik, Skenderbej, Sutaj, Urake, Pocivalle, Katjel, Dogana Qaf Thane, Biznese.

________________________________________________________________________________________________________________________________

OST sh.a. njofton se në datat 12 – 13 Shtator nga ora 05:00 deri në orën 05:05 do të stakohet Çelësi 110kV të Linjës 110kV Korçë – Pogradec, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike për intervalin kohore dy herë nga 5 min N/Stacionet Pogradec, Petrushe, Guri Kuq, si dhe disa zona:

në Rrethin Pogradec: Komuna Hudenisht, Memelisht, Fabrika Melavisht, Guri Kuq, stacioni pompave, Antenat Çervenake, Trebinje, Bashkia Pogradec: Lagjet 3, 4, 5, Gorica, Kalaja, Ish Komuna Velçan, Bishnice, Pleshisht, Potgozhan, Fabrika Perpunimi Gizez, Plazhi, Komuna Buçimas, Spitali, Trikotazhi, Çerrave, Fshatrat: Gesht, Verdove, Remenj, Parku, Banka, Ujesjellesi i Qytetit Pogradec, hidrovori Volorek. Stacioni pompave, Komuna Buçimas, Tushemisht, Dogana tushemisht, Hidrovori, Materniteti, Teatri Kukullave, Turizmi, Kampi, Qendra, Posta, Parafabrikatet, Blloku, Perpunimdruri, Gazerma, Ushtria, Lini, 1 Maji, Vilat, SMT.

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube