Për punime të rikonstruksionit të anës 110kV të N/stacionit Jagodinë, me stakimin e Linjës 110kV Fier – Jagodinë, e stakime linjash 35 e 6 kV për masë sigurie, në datën 10 Shtator 2019 nga ora 05:00 deri në oren 14:00

Për punime të rikonstruksionit të Linjës 110kV Skuraj – Laç 1, në datat 10 dhe 12 Shtator 2019 nga ora 08:00 deri në oren 18:00
September 9, 2019
Për punime të rikonstruksionit të Linjës 110kV Skuraj – Laç 1, në datat 10 dhe 13 Shtator 2019 nga ora 08:00 deri në oren 18:00
September 9, 2019

Për punime të rikonstruksionit të anës 110kV të N/stacionit Jagodinë, me stakimin e Linjës 110kV Fier – Jagodinë, e stakime linjash 35 e 6 kV për masë sigurie,në datën 10  Shtator 2019 nga ora 05:00 deri në oren 14:00

 

 

1- OST sh.a. njofton se në datën 10 Shtator nga ora 05:00 deri në orën 14:00 do të stakohet Linja 35kV Jagodinë – Libofshë, si masë sigurie për Linjën 110kV Fier – Jagodinë – Ballsh, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike disa zona:

në Rrethin Lushnje: Ish Komuna Kolonje: Ardenice, Vajkan, Kolonje.

Ndërsa zonat që mbeten 5 min pa energji elektrike, kohe e domosdoshme për veprime operative, janë: N/Stacionet  Ardenice, subjektet “Ikona”, Fabrika Tullave “Fortis 2”, Raibon (VIVA), Fabrika miellit “Mulliri Arte” (Agur Abdurrahmani), N/stacionet Libofshe, Mertish, dhe Karavasta si dhe disa zona:

në Rrethin Fier: Ish komunat Libofshe dhe Agim.

në Rrethin Lushnje: Ish Komunat Remas, Gradishte, Kolonje,fshatrat : Babunje, Gungas, Kryekuq, Fier seman, Karavasta, Kamenice, Spolate, Mehallez, Bubullime, Eskaj, Bitaj, Drenge, Gjonas, Halilaj, Kemishtaj, Mertish, Goricaj, Sopez, Ferras, Senez, Lufra, Hidrovori, Fshati Adriatik.

2- OST sh.a. njofton se në datën 10 Shtator nga ora 05:00 deri në orën 14:00 do të stakohet Linja 6kV të Fidrit Kallmi në N/Stacionin Jagodinë, si masë sigurie për Linjës 110kV Fier – Jagodinë – Ballsh, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike disa zona:

në Rrethin Fier: Lagjet: Kallmi, Verri, Vajkan, Imshte.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube