Për punime të domosdoshme në Linjën 220kV Vau Dejës – Tiranë, me stakim për masë sigurie të Linjave 10kV të Fidrave në N/Stacionin Lezhë e Rrile, në datat 09 – 10/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 6 kV të N/Stacioneve Tec Kombinat dhe Karbit, në datat 09 – 11/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
April 9, 2019
Për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10 kV të N/Stacionit Bunec, në datë 12/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
April 9, 2019

Për punime të domosdoshme në Linjën 220kV Vau Dejës – Tiranë, me stakim për masë sigurie të Linjave 10kV të Fidrave  në N/Stacionin Lezhë e Rrile, në datat  09 – 10/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

OST sh.a. njofton se në datë 09 Prill, në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohet Linja 10 kV të Fidrit F3 Fabrika e Vajit në N/Stacionin Lezhë, me masë sigurie për Linjën 220kV Vau Dejës – Tiranë,  si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike  disa zona:

në Rrethin Lezhë: Lagjia Skenderbeg, Lagjia Frutore, Qytet Lezhe (pjeserisht).

OST sh.a. njofton se në datë 09 Prill, në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohet Linja 10 kV të Fidrit F8 Fabrika Tullave ajrore në N/Stacionin Lezhë, me masë sigurie për Linjën 220kV Vau Dejës – Tiranë,  si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike  disa zona:

në Rrethin Lezhë: Grykezeze, Sheher, Malsi, Gryke Manati.

OST sh.a. njofton se në datë 09 Prill, në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohet Linja 10 kV të Fidrit F11 Kallmeti në N/Stacionin Lezhë, me masë sigurie për Linjën 220kV Vau Dejës – Tiranë,  si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike  disa zona:

në Rrethin Lezhë: Merqi, Rraboshte, Piraj, Kallmet, Blinisht, Fishte, Troshan, Krajn.

 

OST sh.a. njofton se në datë 10 Prill, në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohet Linja 10 kV të Fidrit F10 Zejmeni në N/Stacionin Lezhë, me masë sigurie për Linjën 220kV Vau Dejës – Tiranë,  si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike  disa zona:

në Rrethin Lezhë: Zejmen, Tresh, Manati, Markatomaj, Pllane, Berzane, Koder Mulliri.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube