Nënshkruhet Marrëveshja për hartimin e planit 10 vjeçar të zhvillimit të sistemit të transmetimit ndërmjet OST dhe AF Consult.

Njoftim per daten 26/03/2019. Nga ora 05:00 deri në orën 07:00, do te stakohet linja 110 kV Fushe Kruje – Lac 1
March 25, 2019
Njoftim për remont të planifikuar në datë 29/03/2019 nga ora 09:00 deri në orën 15:00 do të stakohet linja 110 kV Kashar – Laç 1
March 28, 2019

 

 

Nënshkruhet Marrëveshja për hartimin e masterplanit .

 

Ky projekt mundësohet nëpërmjet një granti prej 760.000 euro, investim i bankës gjermane KfW dhe do të përfshijë:

1. Analizimin dhe vlerësimin e gjëndjes aktuale të rrjetit të transmetimit dhe të mënyrës së operimit.

2. Parashikimet e ngarkesave, gjenerimit dhe transmetimit tranzit për një periudhë 15 vjecare.

3. Ndërtimin e strategjisë së zhvillimit të rrjetit dhe parashikimin e financimeve të mundshme për optimizimin e tij.

4. Asistencë në metodologjinë e përcaktimit të tarifës së transmetimit.

OST thekson se këto janë hapat e vërtetë që po ndërmerren për rinovimin dhe optimizimin e rrjetit të transmetimit. Ky projekt do t’i hapë rrugë një sërë projektesh dhe investimesh të tjera reale për të forcuar sistemin e transmetimit, rritur sigurinë e furnizimit dhe për të mundësuar integrimin e gjeneruesve të rinj në vendin tonë.

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube