OST sh.a ju informon mbi stakimin e linjes 110kV L110-3 Ulëz – Shutrri – Kurbnesh

Njoftim për shtyp

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a ju informon mbi stakimin e linjes 110kV L110-3 Ulëz – Shutrri – Kurbnesh, për instalimin e vendosjen ne punë të Transformatorëve të Kombinuar, si vijon:

 Stakim dhe tokëzim të Linjës 110kV L110-3 Ulëz – Shutrri – Kurbnesh, me datë 08/12/2017 nga ora 10:00 deri në orën 15:00.

në rrethin Burrel/ Fshatrat : Bardhaj, Perlikaj, Lufaj, Lekunde, Macukull, Shelli, Urxalle Dukagjin, Shtjefen, Barbullej, Gjoçaj, Fshat Kurbnesh, Kumbull,Zajs, Hec Kumbull, Merdhoq, Dierre, Lekgegaj, Ndreaj, Hasanaj, Dodebibaj. Bruç, Prell, Laç, Rremull, Urake, Rukaj, Derjan.

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj,

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube