Operatori i Sistemit të Transmetimit njofton se me daten 24/06/2019 nga ora 05:00’ deri ne oren 05:30’ do të stakohet Linja 110kV, L110-20/2 Komsi Burrel – Hec Cerrunje (Klos)

Për remont të Linjës 110kV Tirana 1 – Fush Krujë, në datat 19 dhe 21 Qershor 2019 nga ora 05:00 deri në orën 05:05
June 17, 2019
Ftesë për Ofertë-Projekti “Rimëkëmbja e Energjisë” Komponenti 3.
June 25, 2019

Operatori i Sistemit të Transmetimit njofton se me daten 24/06/2019 nga ora 05:00’ deri ne oren 05:30’ do të stakohet Linja 110kV, L110-20/2 Komsi Burrel – Hec Cerrunje (Klos)

 

Njoftohet se nga ora 05:00’ deri ne oren 05:30’ do të stakohet Linja 110kV,L110-20/2 Komsi Burrel – Hec Cerrunje (Klos), si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike per 30’ N/stacioni Suc, Hec-i Klos si dhe disa zona:

ne Rrethin Mat / Fshatrat: Suç, Posum, Baterr e Vogel,
Zenisht, Sukbull, Berxalle, Lagje Kolaj, Ceruje, Kujtim, Patin, Shahinaj,
Minjera Private, Gurre e Madhe, Gurre e Vogel, Dom, Mishter, Rrip,
Zalle Rripe, Mali I Leze, Impianti Klos, Karburanti Suç, Klos, Guri I Bardhe,
Xiberr Hane, Xiberr, Murrize, Shkalle, Shulbaterr, Kurdari, Kurqelaj,
Skenderaj, Shulla, Mastresh, Qafe Dardhe, Gurqele, Lis, Gjalish,
Vinjoll, Mallunxe, Shoshaj, Shoshaj Siperm, Komija e Tullave, Kukaj.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube