Njoftimin për shtyp – L110- 25 Bulqizë – Vojnik, dt 18.01.2018

Njoftimin për shtyp – L110- 25 Bulqizë – Vojnik

Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a ju informon se më datë 18/01/2018 nga ora 14:00 deri në orën 16:00 stakohet dhe tokëzohet Linja 110kV L110- 25 Bulqizë – Vojnik, për riparimin e harkut të demtuar. Si rezultat i këtij stakimi zonat që mbeten pa energji elektrike janë: në rrethin Peshkopi/ Zall Strikçan, Çerenec, Llodomerice, Okshtun, Trebisht, Golloborde, Ish Komuna Gjorice, Boçeve, Okshatine, Shupenze, Zogaj, Ish Komuna Shupenze, Dovolan, Erebar, Greve, Gradec, Kovashic, Ish Kom.Maqellare; Melan, Porinar, Trepçe, Ish Kom. Melan, Pesjak, Bllade Eperme, Poshteme, Burrim, Çernene, Hodol, Kerçisht, Kllopçisht, Maqellare, Vojnik.

 

Duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj,

OST sh.a.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube