Njoftime Tregu

ÇMIMI I IMBALANCAVEÇmimi i imbalancave negative për muajin Dhjetor 2017 është 95.5 * 132.95 *1.1 = 13,966.3975 Lek/Mwh -  Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Dhjetor 2017 është 1450 Lek/MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Nentor 2017 është 85.85 * 133.64 *1.1 = 12,620.2934 Lek/Mwh  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Nentor 2017 është 1450 Lek/MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Tetor 2017 është 57.70 * 133.42 *1.1 = 8,468.1674 Lek/Mwh  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Tetor 2017 është 1450 Lek/MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Shtator 2017 është 79.99 * 133.70 *1.1 = 11,764.1293 Lek/Mwh  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Shtator 2017 është 1450 Lek/MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Gusht 2017 është 79.95 * 133.50 *1.1 = 11,740.6575 Lek/Mwh  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Gusht 2017 është 1450 Lek/MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Korrik 2017 është 68.89 * 132.98 *1.1 = 10,077.09142 Lek/Mwh  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Korrik 2017 është 1450 Lekë/MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Qeshor 2017 është 60.2 * 132.59 *1.1 = 8,780.1098 Lekë/MWh  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Qeshor 2017 është 1450 Lekë/MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Maj 2017 është 46.4 * 134.19 *1.1 = 6,849.0576 Lekë/Mwh.  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Maj 2017 është 1450 Lekë / MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Prill 2017 është 7448 *1.2 = 8937.6 Lekë/Mwh.  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Prill 2017 është 1450 Lekë / MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Mars 2017 është 48.8 * 136.13 *1.1 = 7,307.4584 Lekë/Mwh.  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Mars 2017 është 1450 Lekë / MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Mars 2017 është 65.6 * 135.08 *1.1 = 9,747.373 Lekë/Mwh.  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Mars 2017 është 1450 Lekë / MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Janar 2017 është 51.35 x 1.1= 56.485 Euro / MWh  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Janar 2017 është 1450 Lekë / MWh

Çmimi i imbalancave negative për muajin Dhjetor 2016 është 49.48 x 1.1= 54.428 Euro / MWh  - Çmimi i imbalancave pozitive për muajin Dhjetor 2016 është 1450 Lekë / MWh
Njoftime dhe rezultate
Njoftime nga SEE CAO
Njoftime te tjera
Albanian