Njoftim per stakimin e Zbarrave 110kV në N/Stacionin Librazhd, për vazhdimin e punimeve të Rehabilitimit të anës 110kV, në datën 18 Qershor 2019 nga ora 06:00 deri në orën 12:00

Për stakim në kuadrin e shtrimit të fibrës optike të Linjës 220kV Burrel – Elbasan, me masë sigurie stakimin e Linjës 10kV të Fidrit F7 në N/Stacionin Ibë, në datat 18 – 20 Qershor 2019 nga ora 08:00 deri në orën 17:00
June 13, 2019
Njoftim për stakim në N/Stacion Rubik 110/35/6 kV (montimi i tabelave emërtuese të Linjave dhe Zbarrave), në datën 18 Qershor 2019 nga ora 06:00 deri në orën 09:00
June 17, 2019

Njoftim per stakimin e Zbarrave 110kV në N/Stacionin Librazhd, për vazhdimin e punimeve të Rehabilitimit të anës 110kV, në datën 18 Qershor 2019 nga ora 06:00 deri në orën 12:00

 

 

OST sh.a. njofton se në datën 18 Qershor, në intervalin kohor 06:00-12:00 do të  stakohen: Linja 110kV Fibër – Librazhd; Linja 110kV Përrenjas – Librazhd si dhe Zbarrat 110kV në N/Stacionin Librazhd, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike N/Stacionet Librazhd dhe Hec-et Rapun 1, 2, 3, 4,  si dhe disa zona:

në Rrethin Librazhd: Komuna Orenje, Fshatrat: Ballgjin, Dranovice, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Zona Industriale, Ushtaraku, Ajrore Spitali, Frigoriferi, Fshatrat: Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Dragostunje, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurekuqe dhe Heci / Xhyrë, Gafërr, Fushe Bushe, Dedashmet, Gurorja,  Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Vale, Antena AMC, Fabrika Cigareve, Turizmi, Zona Industriale, Stacioni I Trenit Qytet, Arrëz Gizaresh, Balëz, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh, Spitali Qytet, Fabrika.Barbulloje, Gajush, Shenkoll, Tale, Burgu Shkolle, Hidrovoret Droje, Tale

 

 

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube