Njoftim për stakim te detyruar te Traktit 110kV te TR2 te Fuqise 110/35/10kV ne Nstacionin Korce

Njoftim mbi stakimin per shtrimin e fibres optike te Linjes 220kV L220-9/2 Burrel – Elbasan ne datat 24-25/07/2019
July 23, 2019
Njoftim mbi stakimin e linjes 110 kV Peshkopi – Hec Lapaj me date 29-30/07/2019
July 27, 2019

Njoftim për stakim te detyruar te Traktit 110kV te TR2 te Fuqise 110/35/10kV ne Nstacionin Korce

 

 

OST sh.a. njofton mbi stakimin e detyruar te Traktit 110kV ne Nstacionin Korce, te TR2 te Fuqise 110/35/10kV 20MVA, per kontroll te hollesishem te TR te kombinuar te matjes, pas zhurmave te konstatuara nga OST, date 25/07/2019 :

Stakim dhe tokezim te Traktit 110kV ne Nstacionin Korce, te TR2 te Fuqise 110/35/10kV 20MVA, ne daten 25/07/2019 nga ora 04:00’ deri ne oren 05:00’

Pa energji gjate kesaj kohe mbeten N/stacionet Maliq, Lozhan,dhe Hec-et Verba 1, 2, Shala, Selca, Lenie, Strelca 1, 2, 3, dhe Kasollet e Selces, Mesmali 1, 2, 3, Voskopoje, Kamenice. N/stacionet Vranisht, Bilisht, subjektet Fix pro, Etna Polimer,
Pamplast Inerte, Subjekti 2AT (GSA), dhe Hec-i Nikolice, N/stacionet Gjanc, Rehove, Hec-et Gjanc, Vithkuq, Qarr, Subjektet TAP, Qeramika Albania Kaporani.

Zonat qe mbeten pa energji ne Rrethin Korce / Bashkia Maliq, Ish Komuna Libonik, Fshatrat: Vloçisht, Drithas, Ploçisht, Babjen, Shtepia Oficerave, Ish Komuna Podgorie, Fshatrat: Sheqeras, Rembec, Orman, Drithas, Ish Komuna Pirg, Fabrika e alkolit, Fabrika Perpunim Druri, Velçan, Strelce, Moglice, Lozhan, Senisht, Tresove, Miniera Rosover, Komuna Qender, Bitincke, Komuna Miras, Kapshtice, Dogana, Bashkia Bilisht, Spitali, Xhamia, Komuna Liqenas, komuna Proger, Komuna Pojan, Hoçisht, Vranisht, Stropan, Vishocice, Baban, Fshatrat: Voskop, Dersnik, Polena, Kamenice, Dvoran, Bellovode, Rehove, Lubonje, Vithkuq, Brozdovec, Leshnje, Hec-et Vithkuq Qarr e Gjanc

 

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube