Njoftim për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10kV të N/Stacioneve Delvinë dhe Livadhje

Njoftim për stakimi fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 6kV të N/Stacionit Uji i Ftohtë, në datë 04/04/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
March 31, 2019
Njoftim për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 6kV të N/Stacionit TEC Kombinat, në datat 03-05/04/2019 nga ora 08:00 deri në oren 16:00
March 31, 2019

Njoftim për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në Fidrat 10kV të N/Stacioneve Delvinë dhe Livadhje

 

 

 

1- OST sh.a. njofton se në datë 02 Prill, në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohen Zbarrat 10kV në N/Stacionin Delvinë dhe si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike N/Stacioni Delvinë si dhe disa zona:

në Rrethin Sarandë: Bashkine Delvine, Bajkaj, Vane, Palavli, Vergo, Fush Veri, Kakodhiq, Bashaj, Senic, Tatzat, Isak, Kalas, Ballmatat, Rusan, Stjar, Mavropull, Shijan, Karabaxh, Lefterhor, Kakodhiq, Varfaj.

2- OST sh.a. njofton se në datë 04 Prill, në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohen Zbarrat 10kV në N/Stacionin Livadhja dhe si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike N/Stacioni Livadhja si dhe disa zona:

në Rrethin Sarandë:  Ish komunat Livadhja e Konispol, Markat, Aliko.

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube