Njoftim për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në datat 14 – 16 Gusht 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

Mbi vazhdimin e punimeve te rikonstruksionit te anes 110 kV ne N/stacionin Librazhd
August 9, 2019
Njoftim për fillimin e punimeve të rikonstruksionit të anës 110 kV të N/Stacionit Fush Arrëz, në datën 15 Gusht 2019 nga ora 05:00 deri në orën 13:00
August 14, 2019

Njoftim për stakim fidrash për instalimin e sistemit të matjes, në datat 14 – 16 Gusht 2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00

 

 

  • OST sh.a. njofton se në datën 14 Gusht në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohen Zbarrat 6kV të Seksionit të II-të në N/Stacionin Qaf Mollë, në kuadër të punimeve për instalimin e sistemit të matjes, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike 3 Fidrat 6kV Seksioni të II-të Pompat 5, 6, 7 si dhe disa zona:

në Rrethin Tiranë: Pompat e ujësjellësit Tiranë.

 

  • OST sh.a. njofton se në datën 15 Gusht në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohen Zbarrat 6kV të Seksionit të I-të në N/Stacionin Qaf Mollë, në kuadër të punimeve për instalimin e sistemit të matjes, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike 5 Fidrat 6kV Seksioni të I-të, Ujit ( Blu Imperial) Pompat 1, 2, 3, 4 si dhe disa zona:

në Rrethin Tiranë: Fab.Ujit ( Blu Imperial), Pompat e ujësjellësit Tiranë.

 

  • OST sh.a. njofton se në datën 16 Gusht në intervalin kohor 08:00-16:00 do të stakohen Zbarrat 10kV në N/Stacionin Qaf Mollë, në kuadër të punimeve për instalimin e sistemit të matjes, si rrjedhojë do të mbeten pa energji elektrike 5 Fidrat 10kV N/Stacioni Qafë Mollë, Shkalle, Shupal, Shengjergj, Zallbastar, Shenmeri si dhe disa zona:

në Rrethin Tiranë: Shkalle, Darshe, Qafe Molle, Shupal, Selite e Malit, Zall Dajt, Shen Gjergj, Verri, Zall Bastar, Murrize, Vilez, Zgure, Shenmeri, Dom, Fag, Derje.

 

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube