Njoftim për shtyp për stakim të Zbarrave 110KV në N/Stacionin Rubik, më  15/12/2018 ora 05:00 deri më 09:00

Njoftim për shtyp për stakim të Zbarrave 110KV në N/Stacionin Lac, më datë 11/12/2018 nga ora 13:00 deri më 14:00
December 11, 2018
Njoftim për shtyp për stakim të linjës Komsi Burrel – Hec Cërrunjë (Klos), më datë 17/12/2018 nga ora 07:30 deri në orën 10:30 dhe më datë 18/12/2018 nga ora 15:30 deri më 18:30 
December 15, 2018

Njoftim për shtyp për stakim të Zbarrave 110KV në N/Stacionin Rubik, më  15/12/2018 ora 05:00 deri më 09:00

 

Për punime në kuadër të implementimit të projektit të rehabilitimit të Zbarrave 110kV ne  N/Stacionin Rubik, më datë 15/12/2018 nga ora 05:00 deri në orën 09:00  do të stakohen dhe tokëzohen linjat:  Rubik – Reps, Rubik – Ulëz, Transformatori i fuqisë dhe Zbarrat 110kV në N/Stacionin Rubik si dhe linja Rubik – Rrëshen dhe linjat 6kV te fidrave në N\Stacionin Rubik.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacionet Rubik, Rrëshen, Kacinar, Hec – Ura dhe Fani, si dhe disa zona në rrethin e Mirditës, më datë 15/12/2018 nga ora 05:00 deri në orën 09:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube