Njoftim për shtyp për stakim të linjës Komsi Burrel – Hec Cerrunje, më datë 26/11/2018 nga ora 06:00 deri më 09:00

Njoftim për shtyp për remont të planifikuara të linjës Tirana 2 – Selitë, më 23/11/2018 ora 04:00 deri më 07:00
November 22, 2018
Njoftim për shtyp për stakim të Zbarrave 110KV në N/Stacionin Lac, më datë 11/12/2018 nga ora 13:00 deri më 14:00
December 11, 2018

Njoftim për shtyp për stakim të linjës Komsi Burrel – Hec Cerrunje, më datë 26/11/2018 nga ora 06:00 deri më 09:00

Në kuadër të punimeve për linjën e Hec Darsi, si masë sigurie më datë 26/11/2018 nga ora 06:00 deri në orën 09:00 do të stakohet dhe tokëzohet linja Komsi Burrel – Cerrunjë.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacioni Suç si dhe disa zonat në rrethin e Matit, më datë 26/11/2018 nga ora 06:00 deri në orën 09:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube