Njoftim për shtyp për stakim të Linjës Komsi Burrel – HEC Cerrunjë, më datat 22/11/2018 nga ora 08:00 deri më 11:00 dhe 26/11/2018 nga ora 14:00 deri në orën 17:00

Njoftim për shtyp për stakim të linjës Peshkopi – Fush Aliaj, më datat 15 – 16 dhe 19-21/11/2018 nga ora 08:00 deri më 16:30
November 14, 2018
Njoftim për shtyp për remont të planifikuara të linjës Tirana 2 – Selitë, më 23/11/2018 ora 04:00 deri më 07:00
November 22, 2018

Njoftim për shtyp për stakim të Linjës  Komsi Burrel – HEC Cerrunjë, më datat 22/11/2018 nga ora 08:00 deri më 11:00 dhe 26/11/2018 nga ora 14:00 deri në orën 17:00

 

Në kuadër të punimeve për linjën 110kV të HEC Darsi, më datat 22/11/2018 nga ora 08:00 deri më 11:00 dhe 26/11/2018 nga ora 14:00 deri në orën 17:00 do të stakohet dhe tokëzohet linja  Komsi Burrel – HEC Cerrunjë (Klos),  si dhe Fidriat: Klos dhe Impianti Klos në N/Stacionin Suc më datat 22-26/11/2018 nga ora 08:00 deri më orën 16:30.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacionet Suc dhe HEC Klos ndërsa zona që mbeten pa energji elektrike janë në rrethin e Matit, më datat 22/11/2018 nga ora 08:00 deri më 11:00 dhe 26/11/2018 nga ora 14:00 deri në orën 17:00 dhe në rrethin Burrel më data 22-26/11/2018 nga ora 08:00 deri më orën 16:30.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube