Njoftim për shtyp për stakim të linjës Komsi Burrel – Hec Cërrunjë (Klos), më datë 17/12/2018 nga ora 18:30 deri në orën 20:30

Njoftim për shtyp për stakim të linjës Komsi Burrel – Hec Cërrunjë (Klos), më datë 17/12/2018 nga ora 07:30 deri në orën 10:30 dhe më datë 18/12/2018 nga ora 15:30 deri më 18:30 
December 15, 2018
Njoftim për shtyp për stakim të linjës AES – Cërrik në N/Stacionin Elbasan 5, më datë 20/12/2018 nga ora 09:00 deri më 13:00
December 20, 2018

Njoftim për shtyp për stakim të linjës Komsi Burrel – Hec Cërrunjë (Klos), më datë 17/12/2018 nga ora 18:30 deri në orën 20:30

Për stakim të detyruar nga kushtet e keqija të motit do të stakohet dhe tokëzohet linja  Komsi Burrel – Hec Cërunjë (Klos) më datë 17/12/2018 nga ora 18:30 deri në orën 20:30.

ër shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacionet Suc dhe Hec – i Klos dhe disa zona në rrethin e Mat më datë 17/12/2018 nga ora 18:30 deri në orën 20:30.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube