Njoftim për shtyp për stakim të linjës Komsi Burrel – Hec Cërrunjë (Klos), më datë 17/12/2018 nga ora 07:30 deri në orën 10:30 dhe më datë 18/12/2018 nga ora 15:30 deri më 18:30 

Njoftim për shtyp për stakim të Zbarrave 110KV në N/Stacionin Rubik, më  15/12/2018 ora 05:00 deri më 09:00
December 13, 2018
Njoftim për shtyp për stakim të linjës Komsi Burrel – Hec Cërrunjë (Klos), më datë 17/12/2018 nga ora 18:30 deri në orën 20:30
December 18, 2018

Njoftim për shtyp për stakim të linjës Komsi Burrel – Hec Cërrunjë (Klos), më datë 17/12/2018 nga ora 07:30 deri në orën 10:30 dhe më datë 18/12/2018 nga ora 15:30 deri më 18:30 

 

Për punime në kuadër të punimeve për linjën 110kV të Hec Darsi do të stakohet dhe tokëzohet linja  Komsi Burrel – Hec Cërunjë (Klos) më datë 17/12/2018 nga ora 07:30 deri në orën 10:30 dhe më datë 18/12/2018 nga ora 15:30 deri më 18:30  si dhe Fidrat Klos dhe Impianti Klon në N/Stacionet Suc më datat 17-18/12/2018 nga ora 08:00 deri me 16:30.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike N/Stacionet Suc dhe Hec – i Klos dhe disa zona në rrethin e Mat më datë 17/12/2018 nga ora 07:30 deri në orën 10:30 dhe më datë 18/12/2018 nga ora 15:30 deri më 18:30, si edhe disa zona në rrethin Burrel më datat 17-18/12/2018 nga ora 08:00 deri me 16:30.

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube