Njoftim për shtyp për stakim të linjës AES – Cërrik në N/Stacionin Elbasan 5, më datë 20/12/2018 nga ora 09:00 deri më 13:00

Njoftim për shtyp për stakim të linjës Komsi Burrel – Hec Cërrunjë (Klos), më datë 17/12/2018 nga ora 18:30 deri në orën 20:30
December 18, 2018
Njoftim për shtyp për stakim të Zbarrave 110kV në N/Stacionin Rubik , më datat 22-23/12/2018 nga ora 05:00 deri më 07:00
December 21, 2018

Njoftim për shtyp për stakim të linjës AES – Cërrik në N/Stacionin Elbasan 5, më datë 20/12/2018 nga ora 09:00 deri më 13:00 

 

Për punime stakim të domosdoshëm për riparim trosi, do të stakohet dhe tokëzohet linja  AES – Cërrik dhe fidri F26 Fshati Vidhas në N/Stacionin Elbasan 5 (Vidhas) më datë 20/12/2018 nga ora 09:00 deri në orën 13:00.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike disa zona në rrethin e Elbasanit më datë 20/12/2018 nga ora 09:00 deri në orën 13:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube