Njoftim për shtyp për stakim te linjes 110 kV L110-33 Hec Fierze – Gropaj – B. Curri dhe linja 110-27/1 Hec Fierze – Hec Dardhe, më 16/08/2018 ora 06:00 deri më 09:00

Njoftim për shtyp për remont të planifikuar te linjes 110 kV Perrenjas – Librazhd, më 09-10/08/2018 ora 08:00 deri më 16:00
August 9, 2018
Njoftim për shtyp për remonte në N/Stacionin Ulëz, më 23/08/2018 ora 08:00 deri më 15:00
August 22, 2018

Njoftim për shtyp për stakim te linjes 110 kV L110-33 Hec Fierze – Gropaj – B. Curri dhe linja 110-27/1 Hec Fierze – Hec Dardhe, më 16/08/2018 ora 06:00 deri më 09:00

 

Ne kuader te zgjerimit te N/stacionit Fierze 220/110 kV (instalimi i Autotransformatorit te ri 120 MVA), më datë 16/08/2018 nga ora 06:00 deri në orën 09:00  do të stakohet dhe tokezohet linja L110-33 Hec Fierze – Gropaj – B. Curri dhe linja 110-27/1 Hec Fierze – Hec Dardhe.

Pa energji gjate kesaj kohe mbeten N/stacionet Bajram Curri, Gropaj.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbeten pa energji elektike gjate kesaj kohe qyteti Bajram Currit dhe njesite administrative te rrethit Tropoje.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube