Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim per shtyp per stakim te detyruar te L110-17/1 Prrenjas - Guri Kuq - OST
April 25, 2021 Fabiano Shehu

Njoftim per shtyp per stakim te detyruar te L110-17/1 Prrenjas – Guri Kuq

Operatori i Sistemit te Transmetimit ju informon se ne daten 25/04/2021 nga ora 01:00’ deri ne oren 01:05’ do te stakohet Celesit 110kV te Linjes L110-18 Korce – Pogradec, si rrjedhoje do te mbeten per 5min pa tension N/stacionet Pogradec, Petrushe, Guri Kuq, si edhe disa zona:

ne Rrethin Pogradec / Komuna Hudenisht, Memelisht,
Fabrika Melavisht, Guri Kuq, stacioni pompave, Antenat Çervenake, Trebinje,
Bashkia Pogradec: Lagjet 3, 4, 5, Gorica, Kalaja, Ish Komuna Velçan, Bishnice,
Pleshisht, Potgozhan, Fabrika Perpunimi Gizez, Plazhi, Komuna Buçimas, Spitali,
Trikotazhi, Çerrave, Fshatrat: Gesht, Verdove, Remenj, Parku, Banka,
Ujesjellesi i Qytetit Pogradec, hidrovori Volorek. Stacioni pompave,
Komuna Buçimas, Tushemisht, Dogana tushemisht, Hidrovori, Materniteti,
Teatri Kukullave, Turizmi, Kampi, Qendra, Posta, Parafabrikatet, Blloku,
Perpunimdruri, Gazerma, Ushtria, Lini, 1 Maji, Vilat, SMT.

Ju falënderojme per mirëkuptim tuaj!