Njoftim për Shtyp për stakim të detyruar diktuar në gjendje emergjence, të Linjes Komsi Burrel – Hec Cërrunjë (Klos), në datë 13/02/2019 nga ora 11:30 deri në orën 15:00

Njoftim për Shtyp për punime për instalimin e sistemit të matjes në N/Stacionin Këlçyrë, në datë 15/02/2019 nga ora 08:00 deri në orën 16:00
February 13, 2019
Njoftim për Shtyp për stakim të domosdoshëm për riparim të fibrës optike të linjës HEC Vau Dejës – HEC Ashta 1, në datë 14/02/2019 nga ora 09:00 deri në orën 18:00
February 13, 2019

Për stakim të detyruar diktuar në gjendje emergjence, të Linjes Komsi Burrel – Hec Cërrunjë (Klos), në datë 13/02/2019 nga ora 11:30 deri në orën 15:00

 

Për stakim të detyruar në gjendje emergjence për kryerjen e punimeve në kampata, në datë 13/02/2019 nga ora 11:30 deri në orën 15:00 do të stakohet dhe tokëzohet linja Komsi Burrel – Hec Cerrunjë (Klos).

Nga veprimet operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbeten pa energji elektrike N/Stacionet Suç, Hec – Klos si dhe disa zona në Rrethin e Matit në datë 13/02/2019 nga ora 11:30 deri në orën 15:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube