Operatori i Sistemit te Transmetimit

Njoftim per shtyp, per stakim ne gjendje emergjence te Linjes 110kV L110-17/2 Pogradec – Guri Kuq, dhe te Zbarrave 110kV ne N/stacionin Pogradec, nga OST-ja. - OST
May 17, 2021 Specialist Specialist

Njoftim per shtyp, per stakim ne gjendje emergjence te Linjes 110kV L110-17/2 Pogradec – Guri Kuq, dhe te Zbarrave 110kV ne N/stacionin Pogradec, nga OST-ja.

OST sh.a. njofton mbi stakimin dhe tokezimin e Linjes L110-18 Korce – Pogradec dhe stakimin dhe tokezimin e Zbarrave 110kV ne N/stacionin Pogradec, ne daten 18/05/2021 nga ora 01:00’ deri ne oren 03:00’, si rrjedhoje do te mbeten pa energji elektrike  N/stacioni Guri Kuq, mbetet dy here 5’ pa tension, per hapjen e Thikes dhe Zona 5’ pa tension ne Rrethin Pogradec / Komuna Hudenisht, Memelisht,

Fabrika Melavisht, Guri Kuq, stacioni pompave, Antenat Çervenake, Trebinje,

Bashkia Pogradec: Lagjet 3, 4, 5, Gorica, Kalaja, Ish Komuna Velçan, Bishnice,

Pleshisht, Potgozhan, Fabrika Perpunimi Gizez,

N/stacionet Pogradec, Petrushe, mbeten pa energji gjate kesaj kohe.

Zona pa energji ne Rrethin Pogradec / Plazhi, Komuna Buçimas, Spitali,

Trikotazhi, Çerrave, Fshatrat: Gesht, Verdove, Remenj, Parku, Banka,

Ujesjellesi i Qytetit Pogradec, hidrovori Volorek. Stacioni pompave,

Komuna Buçimas, Tushemisht, Dogana tushemisht, Hidrovori, Materniteti,

Teatri Kukullave, Turizmi, Kampi, Qendra, Posta, Parafabrikatet, Blloku,

Perpunimdruri, Gazerma, Ushtria, Lini, 1 Maji, Vilat, SMT.