Njoftim për shtyp për spostim të shtyllave të linjës 110kV Elbasan – Kusarth, më 25/05/2018 ora 08:00 deri më 17:00

Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të linjave në rajonin Laҫ datë 23/05/2018 nga ora 08:00 deri më 16:00
May 21, 2018
Njoftim për shtyp për punime rehabilituese të linjave në rajonin Laҫ datë 23/05/2018 nga ora 08:00 deri më 16:00
May 22, 2018

Për punime: spostim të shtyllave në Kampatat Nr: 13 – 15, spostim përcjellësi  në këto kampata e lyrje të Shtyllave, më datë 25/05/2018 nga ora 08:00 deri në orën 17:00  do të stakohet Linja 110kV Elbasan – Kusarth.

 

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike disa zona në rrethin e Elbasanit më datë 25/05/2018 nga ora 8:00 deri në orën 17:00.

 

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube