Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara në N/Stacionin Tirana1 , më 30/07/2018 ora 05:00 deri më 08:00

Njoftim për shtyp në kuadër të projektit të N/Stacionit Himarë, datë 12/07/2018 nga ora 04:00 deri më 09:00
July 11, 2018
Njoftim për shtyp për remont të planifikuar te linjes 110 kV Ulez – Shutri – Kurbnesh, më 07-08/08/2018 ora 08:00 deri më 16:00
August 6, 2018

Njoftim për shtyp për remonte të planifikuara në N/Stacionin Tirana1 , më 30/07/2018 ora 05:00 deri më 08:00

 

Për punime të remonteve të planifikuara, më datë 30/07/2018 nga ora 05:00 deri në orën 08:00  do të stakohet dhe tokezohet Celësi 20kV të Fidrit A8 në N/Stacionin Tiranë 1.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektike disa zona në rrethin e Tiranës, më datë 30/07/2018 nga ora 05:00 deri në orën 08:00.

Albanian
Facebook
Instagram
YouTube